12.22.2008

دستگيری يك تيم جاسوسي انگليس در ايران

پیک ایران: فارس: عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس گفت: تعدادي خبرنگار انگليسي با همكاري نمايندگان سفارت انگليس در تهران، قصد راه‌اندازي شبكه گسترده‌ جاسوسي در ايران را داشتند كه يك تيم از اين شبكه در تهران دستگير شدند.
محمد كريم عابدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به نقل از يك مقام عالي‌رتبه اطلاعاتي با اشاره به دستگيري چند تبعه انگليس در ايران گفت: تعدادي تبعه انگليس تحت پوشش “خبرنگار” در شبكه كورپوراسيون بي‌بي‌سي به فعاليت در خاك ايران مشغول بودند و قصد عضو گيري از خبرنگاران ايراني براي رسيدن به اهداف جاسوسي خود را داشتند كه با تسلط مسئولان اطلاعاتي ايران پيش از عضو‌گيري شناسايي و دستگير شدند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه اين افراد به جاسوسي متهم شده‌اند، افزود: خبرنگاران انگليسي قصد داشتند با همكاري نمايندگان سفارت انگليس در تهران، در ايران شبكه گسترده‌ جاسوسي راه‌اندازي كنند كه يك تيم از اين شبكه در تهران دستگير شده‌اند و افراد ديگر اين گروه زير نظر ماموران اطلاعاتي ايران قرار دارند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates