23.12.2008

تهدید شفاهی عبدالله نوری برای کاندیدا نشدن

عصرایران: این افراد نوری را تهدید کرده اند برخی مسائل زمان تصدی نوری بر وزارت کشور و برخوردهایی که او با آیت الله منتظری داشته است را دوباره مطرح خواهند.
عصرایران- برخی چهره های تند روی حزب مشارکت که از طرفداران پر و پا قرص حضور سید محمد خاتمی برای حضور در عرصه انتخابات هستند اخیرا برای حذف رقبای خاتمی به تهدید نامزد ها روی آورده اند.

به گزارش خبرنگار عصرایران اخیرا تعدادی از اعضای حزب مشارکت با مراجعه به عبدالله نوری به صورت شفاهی او را نسبت به عدم حضور در انتخابات تهدید کرده اند.

یک منبع نزدیک به حزب مشارکت در رابطه با جزئیات این ماجرا به عصرایران گفت: مراجعه کنندگان به نوری به او هشدار داده اند که او نباید به هرگونه اظهار نظر ،سخنرانی یا اقدامی که منجر به تغییر نظر خاتمی برای عدم حضور در انتخابات شود مبادرت ورزد.

این افراد نوری را تهدید کرده اند درصورتی که خاتمی به دلیل اقدامات او از حضور در انتخابات منصرف شود برخی مسائل زمان تصدی بر وزارت کشور و برخوردهایی که او با آیت الله منتظری داشته است را دوباره مطرح خواهند.

این درحالی است که عبدالله نوری از نامزد های بالقوه اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری مورد حمایت جمع دیگری از اعضای سازمان مجاهدین و مشارکت است که معتقدند خاتمی نباید در انتخابات شرکت کند چون در دوره 8 ساله ریاست جمهوری اش محافظه کار بوده و کارنامه خوبی نداشته است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates