24.12.2008

توضیحی درباره ی آغاز به کار “خرداد”

خُسن آقا: شعبده بازی آخوندی تمامی ندارد. یک آخوند را که پس بزنی یکی دیگر جای قبلی را می گیرد، آگر از در بیرونشان کنی از پنجره وارد می شوند.
خرداد: هواداران اصلاحات ساختاری” گروهی از روزنامه نگاران مستقل و اصلاح طلب و دانشجویان را در بر می گیرد که بر بازسازی یک اصلاحات تازه و راهبردی با دفاع از کاندیداتوری عبدالله نوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده تاکید دارند. برای رسیدن به این هدف، داشتن رسانه ای که بیان کننده دیدگاه های ما و کاندیدای ما باشد، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسید و در حالی که رسانه های مکتوب مهر خود را از جریان نوپای اصلاحات ساختاری دریغ کرده اند، جان پناه ما رسانه ی بدون مرز، اینترنت است. خرداد با چنین اندیشه ای شکل گرفته و می کوشد تا یادآور خرداد طلایی آن سال ها باشد. مراحل ابتدایی شکل گیری خرداد به دلیل مسایل مالی و فنی البته مقداری به درازا کشید تا ان که سرانجام در سومین روز دی ماه 87 این نخستین متنی باشد که پس از ده سال بار دیگر در خرداد منتشر می شود اما این بار خرداد مجازی. با وجود درخواست های بسیار، قرار نبود که تا هفته ی آینده و پس از گذراندن تست های نخستین، راه اندازی خرداد اعلام شود اما اشتیاق دوستان و استقبال دیگر سایت ها با درج ناگهانی خبر «آغاز به کار خرداد» این توفیق اجباری را از آن ما ساخت تا زودتر مراحل پایانی طراحی خرداد را پیش بریم. ان چه اکنون پیش روی شماست، در حقیقت اتود نخستین سایت بوده که در روزهای آتی با تغییراتی کوچکی بدل به “نسخه ی آزمایشی” خواهد شد. نسخه ی آزمایشی خرداد، عمری کوتاه دارد و بر آن هستیم تا خیلی زود، سایت را به پویایی قابل قبولی برسانیم. آن چنان که در “درباره ما” می خوانید؛ مدار خرداد، پرهیز از خشونت کلامی و احترام به سلایق است. ما سخن همه را می شنویم و از دیگران نیز درخواست داریم تا حق اندیشیدن متفاوت را برای جریان اصلاحات ساختاری قائل شوند. در پایان باید روشن ساخت که خرداد گرچه روزگاری روزنامه ی عبدالله نوری بوده و امروز نیز رسانه ی اینترنتی کسانی که به راهبری او باور دارند اما استقلال ژورنالیستی ما هم چنان باقیست.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates