12.24.2008

تکذیب خبر نامه لاريجاني به رهبری انقلاب

صمد آقا: سرکار استوار به خدا مو کسیو ندیدُم بره توی این لوله قایم بشه!!
بازتاب: برخي رسانه‌ها از نامه لاريجاني به مقام معظم رهبري براي تاخير دولت در ارايه لايحه بودجه از قول ثروتي خبر داده بودند.

به گزارش فارس، عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: اينجانب نگفتم كه رئيس‌مجلس در نامه‌اي به رهبري در زمينه تاخير ارسال بودجه مكاتبه كرده است.

موسي‌الرضا ثروتي نماينده بجنورد در مجلس گفت: ديوان محاسبات راجع به عملكرد قانون جامع حمل و نقل به ويژه تبصره 13 لايحه بودجه كه عملكرددولت در اين زمينه 30 درصد بوده گزارشي را به مجلس شوراي اسلامي داده كه علي لاريجاني رئيس مجلس هم اين گزارش را به رئيس‌جمهور و همچنين براي مقام معظم رهبري ارسال كرده است.

وي افزد: ‌اينجانب در هيچ مصاحبه‌اي اعلام نكردم كه رئيس مجلس در نامه‌اي به مقام معظم رهبري در زمينه تاخير ارسال لايحه بودجه از سوي دولت با مجلس مكاتبه كرده است.

خاطرنشان مي شود:‌ برخي رسانه‌ها از نامه لاريجاني به مقام معظم رهبري براي تاخير دولت در ارايه لايحه بودجه از قول ثروتي خبر داده بودند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates