12.24.2008

احمدي‌نژاد، خاكريز جلوي رهبر: يک ميليون حقوق دارم، وضعم هم خوب است‏

روز: در شبي که قرار بود “كابينه احمدي‌نژاد در بوته نقد” دانشجويان دانشگاه امام صادق قرار بگيرد، غلامحسين الهام در ‏سخناني به دفاع از دولت، خود، همسرش فاطمه رجبي و برنامه هاي اقتصادي دولت پرداخت. الهام در اين نشست ‏احمدي نژاد را “خاکريزي در جلو رهبري” توصيف کرد که “ديگر فشارها” بر اوست. ‏

حرف زدن عليه خدا

دوشنبه شب بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق، ميزبان غلامحسين الهام، سخنگوي دولت و وزير دادگستري بود تا ‏نشست “كابينه احمدي‌نژاد در بوته نقد دانشجويي” رابرگزار کند. ‏

در اين مراسم الهام ابتدا ضمن سخناني به حمايت از احمدي نژاد پرداخت و با بيان اين سوال كه “در دوران اصلاحات ‏فشارها بر رهبري چقدر بود؟”، گفت: “بالاتر از رهبري بحث به اسلام و سيدالشهدا هم رسيد. مي‌گفتند مي‌توان عليه ‏خدا هم حرف زد. امروز احمدي‌نژاد مثل خاكريزي در جلو رهبري قرار گرفته است و ديگر فشارها بر نظام نيست ‏منتها احمدي‌نژاد سمبلي شده كه باز هم به نظر من وي هدف نيست و هدف، انقلاب است كه بايد به آن توجه كنيم. ايشان ‏هميشه گفته ما خودمان را خرج رهبري مي‌كنيم و نبايد رهبري را خرج خودمان كنيم و خودمان براي رهبري هزينه ‏مي‌شويم. آقاي احمدي‌نژاد كجا آبروي رهبري را خرج كرده؛ حرفش هميشه اين است كه ما بايد سنگر رهبري باشيم. ‏الان برخي دنبال اين بحث هستند كه سراغ رهبري بروند‎. ‎خود آقا فرمودند كه شما{احمدي‌نژاد} را مي‌زنند ولي ‏انقلاب، هدف است‎.‎‏”‏

الهام همچنين در بخش ديگر سخنانش با بيان اينکه “مافياي نفتي، با وجود احمدي‌نژاد احساس ناامني مي‌كند “، افزود: ‏‏”اگر بحث مبارزه با مافيا ادامه نداشت اين همه اعتراض به دولت نبود و برخي از اعتراضات كه در مورد آن در سطح ‏جامعه صورت گرفت به دليل اين بود كه پا روي دم مافيا گذاشته شده بود. مبارزه با مافياي نفتي كار مداوم و فراگيري ‏را مي‌طلبد. امروز در مجموعه مافياي نفتي، با وجود آقاي احمدي‌نژاد احساس ناامني وجود دارد‎.”‎
سخنگوي دولت در حالي به موضوع مافياي نفتي اشاره کرد که به تازگي صادق محصولي به کابينه پيوسته است. ‏نمايندگان مجلس محصولي را متهم کرده اند که در دهه هفتاد امتياز انحصاري “سوآپ” نفت را در اختيار داشته است.‏
وزير دادگستري دولت نهم در ادامه با تاکيد بر اينکه “يك عده‌اي دارند فتنه مي‌كنند؛ همان كساني كه شوراي رهبري را ‏در مقابل رهبري مطرح مي‌كنند”، اظهار داشت: “راجع به مرجعيت در زمان انتخابات، استنباط اين بود كه موضع آقاي ‏مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني به آقاي احمدي‌نژاد نزديك بوده است و امروز همگان مي‌خواهند وجهه‌ آقاي ‏احمدي‌نژاد را در نزد اين دو تخريب كنند. آقاي احمدي‌نژاد بيشترين ديدارها را در اين دولت با مراجع داشته است و بايد ‏گفت كه اين مراجع نسبت به فضاي موجود اعتماد دارند كه نظراتشان را اعلام مي‌كنند و اگر اين‌گونه نبود ما شاهد ‏اظهارنظرهاي ايشان در برخي موارد نبوديم‎.”‎

الهام سپس بدن اشاره به جغلي بودن مدرك عوض علي كردان، گفت: “احمدي‌نژاد نه از مدرك كردان حرف زده و نه ‏از آن حمايت كرده و نه به آن اعتبار داده و احمدي نژاد مدارك خريداري شده را كاغذ پاره مي‌داند و درواقع بايد گفت ‏كه مدرك‌گرايي ارزشي ندارد و طبق گفته شهيد بهشتي مدرك كاشف از صلاحيت است نه صلاحيت‎.”‎

وزير دولت احمدي نژاد با گفتن اين جمله که “به احمدي‌نژاد رحم كنيد”، به دانشجويان يادآور شد: “البته شما هم يك ‏مقدار بايد به آقاي احمدي‌نژاد رحم كنيد. شدت فعاليت‌هاي ايشان به گونه‌اي است كه زماني رهبري كار بعد از ساعت 9 ‏يا 10 شب را به ايشان حرام كرده بودند‏‎.‎‏”‏

سخنگوي دولت “مهم‌ترين ركن پيروزي احمدي‌نژاد” را وجود صداقت در گفته‌هاي وي عنوان کرد ولي با گفتن اين ‏جمله که “نبايد از رييس‌جمهور توقع عصمت و عدم اشتباه داشته باشيم”، تصريح کرد: “نبايد از رييس‌جمهور توقع ‏عصمت و عدم اشتباه داشته باشيم؛ زيرا مي‌تواند يك فردي كه برگزيده‌ي شماست اشتباه هم بكند. آقاي احمدي‌نژاد را بايد ‏بر اساس اصل صحت تحليل كنيم‎.”‎

الهام در سخنراني دوشنبه شب خود به شعار احمدي نژاد در مورد “آوردن پول نفت بر سر سفره مردم” نيز صحبت ‏کرد، اما البته اين بار با معنايي متفاوت: “پول نفت بايد صرف سرمايه‌گذاري و زيرساخت شود و شما در اين خصوص ‏حجم هزينه‌هاي عمراني دولت را با دولت‌هاي قبل و هم چنين خرج اعتبارات جاري دولت با هزينه‌هاي عمراني آن ‏مقايسه كنيد‎.”‎

دفاع از چند شغلي بودن

البته جلسه دوشنبه شب فقط به دفاع از احمدي نژاد ختم نشد و غلامحسين الهام بخشي قابل توجهي از سخنانش را به ‏دفاع از خود اختصاص داد. در اين جلسه دانشجويي به پيامکي اشاره کرد که در زمان نتايج بد تيم ملي شايع شده بود که ‏‏”رئيس‌جمهور قلعه‌نوعي را از سمت سرمربي تيم ملي بركنار كرده و مي‌خواهد الهام را به عنوان سرمربي جديد ‏منصوب كند”. همچنين دانشجوي ديگري گفت: “لطفا تجربيات خود را به ما منتقل كنيد كه چطور با وجود اين مشاغل ‏متعدد به كارهاي خود مي‌رسيد”. ‏

الهام که در ماه هاي اخير بارها مورد اين سوالات قرار گرفته در پاسخ به دانشجويان گفت: “تمام مشاغل كليدي كه دارم ‏را با راي سه قوه گرفته‌ام و اگر هم اشكالي دارد، اشكال آن متوجه سه قوه است و آيا اگر من از شوراي نگهبان بروم ‏يك جوان بيكار جاي من مي‌نشيند؟ در مورد اين شغل هم دو قوه به آن راي داده‌اند و شما از آنها بخواهيد كه اين كار را ‏نكنند‎.‎‏ در مورد وزارت دادگستري هم بايد گفت رييس قوه قضاييه من را به رييس‌جمهور و رييس‌جمهور هم به مجلس ‏معرفي كردند و مجلس هم به بنده راي داد و در واقع آنها با هم به اين امر راي دادند و اين امر ارتباطي به من ندارد و ‏اگر هم من اين مسووليت را نمي‌پذيرفتم آيا اين فرار از مسووليت نمي‌شد؟ و در واقع از نظر تعريف‌هاي حقوقي هيچ ‏كدام از اين‌ها شغل محسوب نمي شود غير از وزارت دادگستري‎. ‎‏”‏

الهام در ادامه حضورش در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق در پاسخ به اين پرسش كه “چرا در مبارزه با مفاسد ‏اقتصادي خلاء قانوني داريم؟” و هم‌چنين در خصوص نيازهاي مالي قوه قضاييه و چند شغله بودنش گفت: “درباره ‏وزارت دادگستري بحث‌هاي مهم و جدي وجود دارد؛ بالاخص در اين ده سال اخير اتفاقاتي افتاد كه وزارت دادگستري ‏از حيز وجود، ساقط شد كه احياي مجدد ظرفيت آن بايد در چارچوب وزارت دادگستري باشد‎.”‎

از فاطمه رجبي تا اوباما

بخش ديگر سخنان الهام در مورد همسرش فاطمه رجبي بود. او با تاکيد بر اينکه “حرف‌هاي خانم رجبي اتهام ندارد”، ‏يادآور شد: “همسرم رانت و امتياز خاصي ندارد”.‏

او همچنين با اشاره به نقش فاطمه رجبي در منزل، پيشنهاد کرد “اگر همسر من وزير اقتصاد شود، وضع همه شما ‏خوب مي شود.”‏

در بخش ديگري، سخنگوي دولت در در جواب اين سوال كه “آيا نامه‌ آقاي احمدي‌نژاد به باراك اوباما حركتي نادرست ‏نبوده است و از آن نزديكي به كسي كه نماينده‌ تفكر صهيونيسم است برداشت نمي‌شود؟”، گفت: “آقاي احمدي‌نژاد در ‏محو صهيونيسم آن‌قدر شفاف صحبت كردند كه مباني آنان را زير سوال برد كه به نظر من اگر روز قدس ما در خيل ‏تظاهركنندگان حاضر نبوديم، ولي ماموريت‌مان را در اين خصوص در آن روز به انجام رسانديم. از نامه‌ آقاي ‏احمدي‌نژاد به اوباما نزديكي احمدي‌نژاد به فردي كه نماينده‌ صهيونيسم است برداشت نمي‌شود. اين نامه تنها يك كلمه‌ ‏تبريك داشت و مباني‌اش تفاوتي با ديگر نامه‌ها نداشت و بايد گفت كه اين نامه يك تاكتيك سياسي بود براي تخريب ‏فضايي كه جمهوري اسلامي ايران را ستيزه‌گر مي‌پنداشت. اوباما عددي نيست كه نظام ما به وي نيازي داشته باشد و ‏اين نامه حركتي بود در جهت استفاده از شرايط پيش آمده در فضاي بين‌المللي در جهت نزديكي فضاي جهاني به صلح و ‏سازش‎. ‎‏”‏

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates