12.25.2008

انقلاب به ثمر رسیده است !

وبلاگ مهدی خزعلی: حجه الاسلام سید علی خامنه ای :

” هر وقت بی سوادی، فقر، گرسنگی، ستم و نابرابری ریشه کن شد، انقلاب به ثمر رسیده است ”

داشتم وبگردی می کردم که بااین کلام رهبر ی در سالهای آغازین انقلاب مواجه شدم، در کنار آن، تصویر جوانی ایشان درج شده بود و عنوان حجه الاسلام سید علی خامنه ای بالای کلام معظم له بود، با خود فکر کردم، محاسن رهبری سفید شده و عنوان حجه الاسلام به آیت الله و مقام معظم ارتقاء یافته است.

اما آیا با گذشت سی سال از انقلاب، انقلاب به ثمر رسیده است یا نه ؟

دیدم جواب مثبت است،بحمد اله بی سوادی ریشه کن شده، چرا که آکسفورد به همگان دکتری افتخاری می دهد، مگر کردان نبود ! اجتهاد هم که مدرک نمی خواهد!

تازه اگر آخوند زاده هم باشی، من باب ” ولد العالم نصف العلم و لا ادری نصف العلم ، پس ان عالم ” اساساً از بدو تولد عالم و دانشمند و ایضاً مجتهد مسلم می باشی!

فقر و گرسنگی هم که هکذا ، ریشه مسکین و فقیر از بیخ و بن کنده شده است، درآمد متوسط ایرانیان سالی 16 میلیارد تومان است، و مسئولین از قشر متوسط جامعه می باشند! مثل صادق محصولی !

ستم و نابرابری، هم که زبانم لال، دولت عدالت مدار، بعد از سی سال هر چیزی را سر جایش گذاشته است، و این عین عدالت است، خوب طبیعی است قدری درد را باید تحمل کرد، آن هم به قاعده ” وضع شیئی فی موضعه” است، که تعریف عدالت است!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates