25.12.2008

آیت الله منتظری: پیامبر هم ولایت مطلقه نداشت

بی‌بی‌سی: آیت الله حسینعلی منتظری، سرشناس ترین روحانی منتقد حکومت ایران، گفته است نظرات ولی فقیه تنها در امور فقهی بر دیگران مقدم است و در سایر امور باید به نظرات کارشناسان رجوع شود.

او این سخنان را در دیدار با دبیرکل و عده ای از اعضای نهضت آزادی ایران در قم بیان کرد و افزود: مسائلی مانند رابطه با آمریکا یا روابط سیاسی با سایر کشورها علی الاصول در حوزه کاری ولی فقیه قرار نمی گیرد.

ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی به بی بی سی فارسی گفت: هدف از این دیدار علاوه بر عیادت از آیت الله منتظری، گفتگو با ایشان در باره مرحوم مهندس بازرگان، دبیرکل پیشین نهضت آزادی بود، که سالگرد درگذشت او در پیش است.

به گفته آقای یزدی، آیت الله منتظری در جریان این دیدار به مخالفت خود با نظریه ولایت مطلقه فقیه به هنگام طرح آن در زمان حیات آیت الله خمینی اشاره کرده و گفته است: حتی پیامبر خدا هم ولایت مطلقه نداشت.

احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری هم در گفتگو با بی بی سی گفت: ایشان گفتند حتی آیه قرآن به پیامبر دستور می دهد که باید طبق قانون اسلام رفتار کند، نه هر طور خواست.

ولایت مطلقه

عبارت “ولایت مطلقه” ظاهرا نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۶۶ توسط آیت الله خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران، به کار رفت و دو سال بعد در جریان بازنگری قانون اساسی ایران به آن وارد شد.

آیت الله خمینی این عبارت را در پاسخ به سخنان آیت الله خامنه ای، رئیس جمهوری وقت ایران به کار برد که اختیارات حکومت اسلامی را “در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام” دانسته بود.

آیت الله خمینی در واکنش به این اظهارات نوشت: “حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از “احکام اولیه” است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است”.

به اعتقاد پاره ای از تحلیلگران، این نظریه می توانست راه عرفی شدن حکومت مذهبی ایران را باز کند، اما منتقدان جمهوری اسلامی می گویند “ولایت مطلقه” تنها به اختیارات فراقانونی برای شخص رهبری تعبیر شده است.

آیت الله حسینعلی منتظری در زمان حیات آیت الله خمینی، به عنوان جانشین او انتخاب شده بود اما در آخرین سال زندگی او از این سمت عزل شد.

آیت الله منتظری در سال ۱۳۷۶ به صورت علنی نسبت به حکومتی شدن مرجعیت هشدار داد و از اختیارات فراقانونی آیت الله خامنه ای که پس از آیت الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شده بود، انتقاد کرد.

این سخنرانی باعث شد نیروهای امنیتی حسینیه و دفتر او را اشغال کنند و او چند سال را در حصر خانگی بگذراند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates