26.12.2008

كتك كاري علي دايي در ميرداماد!

انتخاب: سرمربي تيم ملي دو شب پيش در پاساژي در ميرداماد – كه دايي هم به مانند چند فوتباليست ديگر درآنجا مغازه دارد – درگيري شديدي را با يكي از حاضران در پاساژ انجام داد.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری انتخاب، دايي كه بشدت عصباني به نظر مي رسيد، با طرف مقابل زد و خورد كرد و با الفاظ زشتي كه استفاده مي كرد، توجه ديگران را به اين درگيري جلب كرد كه با وساطت چند مغازه دار طرفين درگيري از هم جدا شدند.

به نظر مي رسد، دايي اين روز ها اصلاً روحيه خوبي ندارد و اين موضوع قطعاً اتفاق خوشايندي براي تيم ملي نيست.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates