12.26.2008

پس از دو روز، گردهمایی دانشجویان داروسازی شیراز با پیروزی پایان یافت

خبرنامه امیرکبیر: گردهمایی اعتراضی دانشجویان دانشکده داروسازی شیراز، امروز با پذیرش خواسته های دانشجویان از سوی مسئولین دانشگاه پایان یافت.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در پی ضرب و شتم چند تن از دانشجویان و رئیس دانشکده داروسازی شیراز از سوی مأمورین اداره راه استان فارس در روز یکشنبه، دانشجویان این دانشکده روز سه شنبه نیز با تعطیل کردن کلاس های درس خود در مکان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دست به گردهمایی و برپایی تریبون آزاد زدند.

مسئولین با اطلاع از خواست دانشجویان مبنی بر تجمع دوباره در ساختمان مرکزی دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده بودند که در صورت تجمع در این مکان، ریاست دانشگاه با دانشجویان برخورد خواهد نمود و درب های ساختمان بسته شده و اجازه ورود به دانشجویان داده نخواهد شد. دانشجویان بدون توجه به این تهدیدها با حضور در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی به بیان دوباره خواسته های خود پرداخته و خواستار حضور ریاست و پاسخگویی وی شده و شروع به سردادن سر دادن شعار “دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد” نمودند. دانشجویان پلاکاردهایی با مضامین زیر در دست داشتند: “دانشجو بیدار است، از تحقیر بیزار است”، “حراست! موقع تجمع حاضری، موقع ضرب و شتم دانشجویان کجایی؟!”، “ما دانشجویان خواستار جابجایی دانشکده به درون شهر می باشیم”. دانشجویان پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود “توهین به دانشجو تا کی؟!” را روی یکی از دوربین های مداربسته نصب کردند تا بدین طریق اعتراض خود را به راه اندازی این دوربین ها در دانشگاه نمایش دهند.

پس از گذشت نیم ساعت از آغاز گردهمایی، با حضور دکتر ایمانیه، ریاست دانشگاه، دکتر نیک نهاد، رئیس و چندتن از اساتید دانشکده داروسازی، جلسه پاسخگویی به دانشجویان در محل نمازخانه ساختمان مرکزی برگزار شد. در این جلسه دانشجویان به بیان خواسته های خود پرداختند. انتقال دانشکده داروسازی به مکانی در داخل شهر، عذرخواهی مسئولان اداره راه استان فارس به دلیل ضرب و شتم دانشجویان، برکناری مسئول حراست دانشکده و عذرخواهی مدیر روابط عمومی دانشگاه از مهمترین خواسته های دانشجویان بود. یکی از دانشجویان خطاب به رئیس دانشگاه عنوان کرد حراست دانشگاه فقط در تجمعات دانشجویی حاضر می شود ولی هنگامی که دانشجویان دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار می گیرند حضور ندارد. یکی دیگر از دانشجویان گفت درخواست انتقال دانشکده بیش از دو سال است که توسط دانشجویان پیگیری می شود و پس از واژگون شدن سرویس دانشکده بهداشت، که به دانشکده ما می آمدند، دانشجویان نامه دویست و پنجاه امضایی را خطاب به ریاست دانشگاه نوشتند. نه تنها هیچ پاسخی به این نامه داده نشد حتی به چندین درخواست وقت ملاقات برای پیگیری موضوع جواب منفی داده شد. پس از صحبت های دانشجویان ریاست دانشگاه به پاسخگویی به خواسته های دانشجویان پرداخت. وی مهمترین خواسته دانشجویان مبنی بر انتقال دانشکده به مکانی داخل شهر را پذیرفت و دانشجویان نیز اعلام نمودند از میان آنان کمیته ای مسئولیت پیگیری اجرایی شدن این روند را بر عهده خواهد گرفت. همچنین رئیس دانشگاه، خواست دانشجویان مبنی بر برکناری مسئول حراست دانشکده را پذیرفت و اعلام نمود وی از دانشگاه اخراج خواهد شد. همچنین قرار شد شکایتی از طرف دانشگاه از اداره راه به خاطر ضرب و شتم دانشجویان تنظیم و پیگیری شود. در پایان جلسه دکتر خباز شیرازی، مدیر روابط عمومی دانشگاه، به خاطر رفتار توهین آمیز روز گذشته خود در جمع دانشجویان از آنها عذرخواهی نمود. گفتنی است است پس از مخابره خبر ضرب و شتم دانشجویان داروسازی توسط مأمورین اداره راه استان برای خبرگزاری فارس، رئیس اداره راه و ترابری استان در مصاحبه با این خبرگزاری ضرب و شتم دانشجویان را توسط مأمورین خود تکذیب نمود! که کاملاً برخلاف فیلم و دیگر مستندات موجود می باشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates