12.27.2008

نايب رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد بازداشت شد

پیک ایران: نايب رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه بعد ظهر امروز در محل اداره کار شمال تهران واقع در ميدان اقدسيه تهران بازداشت‌‏شد.
روابط عمومي سنديکاي کارگران شرکت واحد با اعلام اين خبر به “ايلنا”، گفت: در ساعت 14 امروز، ابراهيم مددي زماني که براي شرکت در جلسه هيئت حل اختلاف به اداره کار شمال تهران مراجعه کرده بود توسط افراد ناشناس بازداشت‌‏شد.
بر اين اساس خبر بازداشت اين فعال کارگري توسط فردي که وي را تا محل اداره کار همراهي کرده‌‏بود به دوستانش در سنديکا گفته‌‏شد.
مددي، از معدود کارگران اخراجي اين شرکت بود که ديوان عدالت اداري کشور با نقض حکم اخراج، به بازگشت به‌‏کار وي راي داده‌‏بود.
وي که پيشتر از سوي هيئت تشخيص و حل اختلاف اداره کار به اخراج محکوم شده بود؛ قرار بود تا در رابطه با راي جديد ديوان در جلسه امروز هيئت حل اختلاف اداره کار شمال تهران شرکت‌‏کند.
در اين رابطه پرويز خورشيد، وکيل مدافع اين فعال کارگري به “ايلنا”، گفت: هنوز دليل قطعي بازداشت موکلم مشخص‌‏نيست.
به گفته خورشيد، مددي در حالي از سوي دادگاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عيله نظام به تحمل سه سال و نيم حبس مجکوم شده‌‏است که هنوز دادگاه تجديد نظر در اين خصوص حکمي صادر نکرده‌‏است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates