12.28.2008

حاج منصور ارضي: 15 سال است صهيونيزم برای شکاف بین روحانیت و مداحان برنامه ریزی می‌کند

فرارو: حاج منصور ارضي ايجاد جدايي بين روحانيت و مداحان را از اهداف صهيونيزم عنوان کرد و گفت: 15 سال پيش صهيونيزم گفت بعد از همه حرکت هاي اسلامي، يک حرکت ملي و قوي در ايران است که در قالب مجالسي، عزاداري برگزار مي شود که در آن سخنراني مي کنند،شخصي براي مردم روضه مي خواند و مردم را بر عليه کفر مي شوراند، بايد اين را ريشه يابي کنيم و بين يکي از اين ها (روحانيت و مداح) جدايي بيندازيم.

حاج منصور ارضي يکي از مهمانان و سخنرانان در همايش مداحان و شاعران حسيني، سخنان تند و آتشيني داشت. وي گفت: بعضي ها در مسيري که دارند حرکت و نوکري براي اهل بيت مي کنند هنوز هم شک دارند که آيا اين کار ما درست است يا درست نيست. آن هايي که اين شک را در بين جوانان ما انداختند را خدا لعنت خواهد کرد.

به گزارش برنا، وي تاکيد کرد: با اين همه برخي مسائل پيش آمد که باعث اين شک ها و ترديدها شد. در عالم اصل بر اين است که هرآنچه صداي زيبا در عالم وجود دارد، همه بايد در راه مدح خدا و اهل بيت به کار گرفته شود، حال آهنگ هايي هم در اين صدا موجود است که زيبايي آن هم در اين است که در رثاي اهل بيت باشد. اما اگر صدايي شنيده شد که به ابتذال کشيده شد و با آلودگي به گوش رسيد، اين ديگر ربطي به صداها و نواهاي الهي نخواهد داشت.

منصور ارضي تصريح کرد: هزار ناله زيبا داريم، که در کنار يک آهنگ، خبط و نادرست مي شود و اين را ابتذال مي گويند اما چرا وقتي اين ابتذال را در برخي ديدند نيامدند ترميم کنند و رفتند و تخريب کردند. نوکري اهل بيت اين همه عظمت دارد، مراجع، امام و …همه آنرا تعريف مي کنند و براي آن جايگاه قائلند بعد يک عده اي به اين حرکت الهي وفرهنگ سازحمله مي کنند ، چرا؟ فقط به خاطر اينکه يک صدايي شنيده شده که آلوده و مبتذل بوده است، بعد هم مي گويند همه مداحان به آلودگي کشيده شدند.

حاج منصور ارضي ايجاد جدايي بين روحانيت و مداحان را از اهداف صهيونيزم عنوان کرد و گفت: 15 سال پيش صهيونيزم گفت بعد از همه حرکت هاي اسلامي، يک حرکت ملي و قوي در ايران است که در قالب مجالسي، عزاداري برگزار مي شود که در آن سخنراني مي کنند،شخصي براي مردم روضه مي خواند و مردم را بر عليه کفر مي شوراند، بايد اين را ريشه يابي کنيم و بين يکي از اين ها (روحانيت و مداح) جدايي بيندازيم.

ارضي گفت: آن ها مطمئن بودند همين قدر که بين مداح و روحاني در جامعه اسلامي درگيري ايجاد شود، پيروز ميدان خواهند بود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن انتقاد از برخي جهت گيري ها در خصوص مداحان،تاکيد کرد: يک آقايي فرياد زد و همه دستگاه امام حسين(ع) را مورد نکوهش قرار داد که بله، دستگاه امام حسين به ابتذال کشيده شده و از مداحان هم خواست که حقايق را بگويند، انگار که پيش از اين ما فقط دروغ مي خوانده ايم. برخي با مداحان کاري کردند که اصلاح طلبان مي خواستند با قانون اساسي بکنند.

حاج منصور ارضي درادامه نصايحي را متوجه مداحان و شاعران دانست و گفت: نوکر امام حسين بايد در صحنه باشد، از همه اتفاقات جامعه درس بگيرد، سخن بگويد و مردم را آگاه کند چه از زبان ابي عبداله و چه از زبان امروز. مداح بايد ظلم ها را بگويد. دزدي ها را بگويد. اينکه فقط بگویيم به امام حسين ظلم شده و ظلم را محدود کنيم به آن زمان، اين هيچ فايده اي ندارد. تمام مداحان بايد اين حرکت را شروع کنند. تحول در نوکري اهل بيت لازم است، ما بايد نوکر امام حسين باشيم نه نوکر صاحب مجلس و پول و نظرش.

وي تصريح کرد: با همه حملات و تيرهاي سه شعبه اي که به سوي مداحان روانه ميشود. اگر ذاکر و مداح شعر اشتباه بخواند يا بد بخواند، مطمئن باشيد ضربات اين اشتباهات به من و همه نوکران اهل بيت نيز خواهد خورد پس هوشيار باشيد.

وي گفت: نوکر امام حسين بايد نيمه شب داشته باشد، حال داشته باشد. شعر ضعيف نخواند نوکر بايد با سواد روضه بخواند. مقتل ها را مطالعه کند و بتواند براي حرف هاي خود دليل داشته باشد.

منصور ارضي در ادامه بر ظلم ستيزي مداحان تاکيد کرد و گفت: مداح وظيفه اش است که از ظلم بگويد، از اينکه برخي در لباس هاي مختلف رفتند دنبال مطامع دنيا و براي دنيا کارکردند. حال با يهوديان در خارج از کشور بنشينند يا درايران باشند و با نهضت آزادي ها. اين نهضت آزادي از صهيونست ها هم پست تر اند. ظلمي که در دوران قبل از احمدي نژاد، دولت هاي مختلف به مردم کردند، مال هايي را که دزديدند، اين ها را بگوئيد. مي گويند مگر مي شود اين ها را در سينه زني گفت؟

وي ادامه داد:ظلم ستيزي بايد همه جا باشد. دستگاه امام حسين(ع) رابايد به مردم درست نشان بدهيد. بايد اين ترس در بين برخي وجود داشته باشد، که نکند فلان مداح کسي را افشا کند. اين رسالت بايددر بين همه نوکران گسترش پيدا کند، مداح کسي نيست که خود را بفروشد.

وي در پايان تاکيد کرد: متاسفانه برخي از ذاکران نيز به گونه ايي کار مي کنند که زن و بچه اش از امام حسين(ع) جدا مي شود. ديگر فکرش و خودش را قبول ندارند چرا که مي بينند هم مداحي مي کند هم هر حرفي از دهانش خارج مي شود يا بد اخلاق است. من مي بينم که برخي نوکران امام حسين، از امام حسين جدا افتاده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates