12.30.2008

اسرائیل از بمب هایی که ویژه ایران بود در غزه استفاده کرد

خبرگزاری ریا نووستی: در ماه سپتامبر سال جاری کنگره آمریکا به اسرائیل اجازه داد هزار بمب نوع GBU-39 خریداری کند که دقیقترین و تکامل یافته ترین بمب شمرده می شود.

به گزارش «ریا نووستی» از The Jerusalem Post این بمب 113 کیلوگرمی ویژه منفجر ساختن پایگاه هایی که در اعماق زمین قرار دارند، ساخته شده است. توان انفجاری این بمب برابر با بمبی 900 کیلوگرمی است، اما به مراتب ارزانتر است.

در زمان انعقاد قرارداد، کارشناسان معتقدند بودند که هدف احتمالی چنین سلاحی می تواند تاسیسات هسته ای ایران باشند.

اولین محموله GBU-39 اواسط ماه دسامبر به اسرائیل تحویل داده شد. اسرائیل از این بمب ها برای نابود کردن پایگاه هایی زیرزمینی استفاده می کند که دستگاه های پرتاب موشک های “القسام” در غزه، در آنها جاسازی شده اند.

بمب GBU-39 مراکز دارای دیوارهای بتونی و فلزی با ضخامتی تا 90 سانتیمتر را ویران می کند. سیستم نوین ردیابی و مقابله با باد اجازه می دهد که از این بمب در شرایط نامساعد آب و هوایی نیز استفاده کرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates