12.30.2008

شعبان بی مخ جمهوری اسلامی عازم جهنم است

فیلم: حاجی بخشی در بیمارستان

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates