12.30.2008

قوه قضاييه ايران بازداشت حسين درخشان را تاييد کرد

رادیوفردا: قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران روز سه شنبه بازداشت حسين درخشان، وبلاگ نويس ايرانی – کانادايی در تهران را تاييد کرد.

به گفته عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه ايران، حسين درخشان از يک ماه قبل به اتهام توهين به شخصيت های مذهبی جمهوری اسلامی در بازداشت بسر می برد.

حسين درخشان که از او به عنوان «پدر وبلاگ نويسی فارسی» ياد می شود تاکنون دو بار به اسراييل سفر کرده است.

مطابق قوانين جمهوری اسلامی، اتباع ايران از سفر به اسراييل منع شده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates