31.12.2008

عسگراولادي: سوز شلاق بحران اقتصادي را احساس مي‌‏کنيم

خُسن آقا: وقتی عسگراولادی مسلمان دزد چپاولگرد سوز این شلاق را حس کرده وای به حال ملت بیچاره.
فرارو: اسدالله عسگراولادي گفت: آمارهاي تهيه شده از وضعيت صادرات 9ماه گذشته نشان مي‌‏دهد که برخلاف روند سال‌‏هاي پيشين، رشد صادرات متوقف شده و برخلاف جهش‌‏هاي صادراتي گذشته، در شرايط بحران کنوني جهان، روندي رو به سقوط را نيز در پيش گرفته است.

وي افزود: نشانه‌‏هاي روشني از منفي شدن روند صادرات مشخص شده و فقط مي‌‏توانيم دعا کنيم که خداوند اين روند را متوقف کند اما نبايد اين نکته را پوشيده نگه داشت که بحران اقتصادي، گريبان صادرات کشور را هم گرفته است به‌‏‌‏گونه‌‏اي که بسياري از صادرکنندگان درگير عواقب اين بحران شده‌‏اند.

عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران گفت: بسياري از صادرکنندگان در فروش کالاها دچار مشکل شده‌‏اند به گونه‌‏اي که حتي کالاهاي فروخته شده آنها به دليل بحران مالي خريداران، تحويل گرفته نمي‌‏شود يا اين که درمقابل کالاهاي تحويل گرفته شده، پولي پرداخت نشده است.

وي افزود: اين موضوع صادرکنندگان ما را با مشکلات زيادي مواجه کرده و پيش‌‏بيني من اين است که بهار آينده، بهاري سخت براي صادرات ايران خواهد بود.

دراين گونه مواقع، انتظار از دولت‌‏ها اين است که به کمک بخش خصوصي بيايند و ما انتظار داريم که دولت در هر شکل ممکن به صادرکنندگان کمک کند.

عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران گفت: گمان مي‌‏کرديم که خشکسالي را پشت سرگذاشته‌‏ايم اما شواهد نشان مي‌‏دهد که خشکسالي ادامه دارد بنابراين از دولت مي‌‏خواهيم بوجه‌‏اي در اختيار مراجع مربوطه قرار دهد تا بتوانند به کشاورزان و صادرکنندگان که با مشکل بزرگ خشکسالي روبرو هستند کمک کنند.

رئيس کنفدراسيون صادرات کشور گفت: با توجه به شرايط کنوني ايجاد شده، توليد براي صادرات که هدفي بزرگ عنوان شده است ديگر جايگاهي دراقتصاد کشورندارد به اين دليل که توليد کنندگان با مشکلات زيادي مواجه شده‌‏اند و به همين دليل از رؤساي اتاق‌‏هاي ايران وتهران مي‌‏خواهيم براي حل بحران توليد وصادرات اتاق بحران تشکيل دهند.

وي گفت: از وزير بازرگاني هم مي‌‏خواهيم به اين موضوع توجه بيشتري نشان دهد به اين دليل که سال آينده را سال سختي مي‌‏دانيم.

عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران با انتقاد از اين جمله که اقتصاد ايران درگير بحران جهاني نمي شود گفت: بدون تعارف درگير بحران جهاني اقتصاد شده‌‏ايم و سوز شلاق آن را روي شانه‌‏هاي خود احساس مي‌‏کنيم پس تعارف را کنار بگذاريم و به فکر خروج از اين بحران باشيم.

وي گفت: فضا فضاي نااميد کننده‌‏اي است اما نبايد نااميد باشيم و بايد تلاش کنيم تا به بهترين شکل، بحران را تبديل به فرصت کنيم.
اسدالله عسگراولادي گفت: من به عنوان کسي که سالها در اين عرصه خدمت کرده‌‏ام، به ياد دارم که اقتصاد ايران چهار يا پنج بحران ديگر را پشت سر گذاشته و هر گاه اين مسئله، جدي گرفته شده و با همفکري و هم‌‏انديشي براي حل آن اقدام کرده‌‏ايم، با سربلندي از آن بيرون آمده‌‏ايم.

وي افزود: هم اکنون نيز چنين است و اگر تلاش کنيم و مسئله را به خوبي دريابيم مي توانيم راهکارهاي مناسب را نيز بيابيم و از بحران امروز نيز با سربلندي بيرون بياييم.

وي گفت: تجربه بحران جهاني سال 1929 ، پيش روي همه کشورها قرار دارد.اين بحران به گونه اي بود که تنها درآمريکا، چهارهزار نفر خودکشي کردند اما ديديم که دنيا از آن بحران عبور کرد بنابراين بايد به فکر تنظيم وتدوين سياست هايي باشيم که اين بحران را براي ما به حداقل ممکن کاهش دهد.

وي افزود: به جاي بزرگ نمايي بحران ديگران به فکر حل بحران خود باشيم وبه اين انديشه کنيم که عواقب آن را به حداقل ممکن کاهش دهيم.

وي با اشاره به حضورافراد با تجربه در هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: اعضاي اتاق تهران بين 10 تا 50 سال تجربه دارند وشايد جمع تجربه اين تشکل، بيش از دو هزار سال باشد بنابراين از دولت مي خواهيم که اين تجربيات مهم را کنار نگذارد واز تک تک فعالان بخش خصوصي براي هم انديشي وهمفکري استفاده لازم راببرد.

وي درادامه سخنانش با اشاره به فضاي خاصي که براقتصاد کشور حاکم شده است گفت: از رؤساي اتاق هاي ايران وتهران مي خواهم که بر تعداد نشست هاي بخش خصوصي بيفزايند وهمواره به فعالان بخش خصوصي اميد تزريق کنند.وي با اشاره به دشواري کسب وکار در کشور گفت: چاره اي نداريم جزاين که براي حل اين مشکل از کارافرينان و متخصصان دعوت کنيم تا با حضور در اتاق و همفکري با نمايندگان و مسئولين دولتي در راستاي کاهش هرچه بيشتر دشواري هاي کسب وکار تلاش کنيم. وي همچنين با اشاره به تدوين لايحه تجارت در دولت گفت: لايحه تهيه شده داراي 300صفحه و1028 ماده است که در400ماده آن به بخش خصوصي اهانت شده است ومن 220 مورد به آن ايراد گرفته ام واميدوارم اين لايحه مورد بررسي همه همکاران قرار گيرد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates