17.01.2009

تلخ نویسی های لقمانعلی: برمبنای این گزارش درایران شایع شده است که امام زمان به زودی تشریف می آورند. کار به حدی بالا گرفته که آقای خامنه ای به دیدار آقای بهجت رفت و از ایشان درباره این نکته پرسش کرد و ایشان هم گفتند که «ظهور آنقدر نزدیک است که شما و تمام افراد حاضر در این جمع ظهور امام زمان را خواهید دید». پس از آن نماز جماعات به امامت آقای بهجت برگزار شد و او از آقای خامنه ای خواست که سلام ایشان را به « اعلیحضرت همایونی» برساند که آقای خامنه ای لبخند ملیحی زد و چیزی نگفت.
با کلی زحمت واین ور وآن ور زدن، پرس و جوکردم که ببینم آقای بهجت چه رابطه ویژه ای با امام زمان دارد! ادامه را در وبلاگ لقمانعلی خان بخوانید

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates