15.10.2010

نامه محمد رضا خاتمی به حسن نصرالله و اظهارات دبیر کل سابق حزب الله لبنان

رادیوفرانسه: اظهارات شیخ صبحی طفیلی معروف به ابوالوفا دبیر کل پیشین حزب الله لبنان و نامه محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق جبهه مشارکت به حسن نصر الله دبیر کل کنونی حزب الله لبنان به هنگام سفر دوروزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان با توجه به شرایط سرکوب فعالان سیاسی معتقد به انقلاب اسلامی ولی مخالف دولت در ایران اصالت گفتمان حکومتگران نظام اسلامی ایران را مبنی بر مبارزه با رژیم صهیونیستی به چالش کشیده اند.

اظهارات شیخ صبحی طفیلی معروف به ابوالوفا دبیر کل پیشین حزب الله لبنان و نامه محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق جبهه مشارکت به حسن نصر الله دبیر کل کنونی حزب الله لبنان به هنگام سفر دوروزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان با توجه به شرایط سرکوب فعالان سیاسی معتقد به انقلاب اسلامی ولی مخالف دولت در ایران اصالت گفتمان حکومتگران نظام اسلامی ایران را مبنی بر مبارزه با رژیم صهیونیستی به چالش کشیده اند.

دبیر کل سابق حزب الله لبنان اظهار میدارد که وقایعی که پس از انتخابات در ایران رخ داده است برای او بسیار تکان دهنده است. وی اظهار میدارد آنچه اکنون به دست صاحبان حکومت و قدرتمندان در ایران جریان دارد، نه قانونی است و نه شرعی است. وی با تأکید بر این موضوع که عملکرد دستگاه های امنیتی و نظامی باید تابع قانون بوده و نه روابط باندی و دسته جات، اعتقاد دارد که ایران بسوی پرتگاه حطرناکی حرکت میکند. وی میگوید که جریان حاکم در ایران با بگیر و بستن دهان همه منتقدان اعم از روزنامه نگاران و علما زمامداری میکند. هجوم وحشیانه، قتل و زندانی کردن تعداد بسیاری از مردم از دسته های مختلف و نخبگان که اخلاص و صدق آنها بر کسی پوشیده نیست، نشانه اهل اسلام نیست.

محمد رضا خاتمی با توجه به سابقه آشنائی اش با حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان طی نامه ای خطاب به وی و با توجه به سفر محمو احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به لبنان به زندانی بودن صد ها تن از مبارزان آزادی خواه ایرانی به وی یاد آوری میکند که نمی توان ادعای مبارزه با رژیم اسرائیل را داشت در حالی که مبارزان ایرانی در بند ظلم هستند.

در نامه محمد رضا خاتمی به حسن نصر الله همچنین آمده است که “از میان تمامی میزبانان ایشان( منظو محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی) شما را مخاطب قرار میدهم برای روابط تنگاتنگ شما با آرمان های انقلاب اسلامی. با شما سخن میگویم برای اینکه سرنوشت جمهوری اسلامی برایتان به اندازه سرنوشت مقاومت لبنان اهمیت دارد.” وی میافزاد که هم اکنون در ایران یاران کم نظیر امام خمینی، وارثان جسمی و روحی اش به جرم ایستادگی بر آرمان های انقلاب و امام تحت سخت ترین فشار ها و محدودیت ها هستند و صدها تن از فرزندان راستین انقلاب اسلامی به خاطر تسلیم نشدن به انحراف در بدترین شرایط در زندان بسر میبرند. نمی توان مدعی مبارزه با رژیم اسرائیل بود و از این همه ظلم که بر این مبارزان واقعی میرود تبری جست، و یا بدتر از آن با سکوت رضایت آمیز آن را تأیید نمود.

در باره این موضوع گفتگوئی انجام داده ایم با علیرضا نوری زاده روزنامه نگار مقیم آلمان.

از وی میپرسیم که اظهارات دبیر کل سابق حزب الله ونامه محمد رضا خاتمی به حسن نصر الله دبیر کل کنونی حزب الله لبنان چه پیام سیاسی برای وی دارد؟

علیرضا نوری زاده به روابط گرم وصمیمی حسن نصرا لله با سید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و اصلاح طلبان اشا ره میکند و میگوید که این حسن روابط بحدی بود که هنگا میکه سید محمد خاتمی برای کاندیدا شدنش برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تردید داشت، حسن نصرالله به تهران آمده و بنزد آیت الله خامنه ای رفت و از او خواست کاری کند تا سید محمد خاتمی که موجب افزایش اعتبار حزب الله در لبنان شده است، بار دیگر خود را کاندیدا کند. همین حسن نصر الله، پس از انتخابات خرداد ماه سال گذشته و اعتراضات گسترده مردم به نتیجه انتخابات، به نفع محمود احمدی نژاد موضع گرفت و اصلاح طلبان را عوامل وابسته به اسرائیل و آمریکا قلمداد کرد و حتاافراد وابسته به حزب الله در سرکوب های مردمی در خیا بانها شرکت نمودند.این اتخاذ موضع حسن نصرالله به سید محمد خاتمی و دکتر محمد رضا خاتمی که با وی روابط دیرینه داشتند بسیار گران آمده است و به همین دلیل نامه اخیر محمد رضا خاتمی به وی را مشاهده میکنیم.

علیرضا نوری زاده اعتقاد دارد که تغییر موضع حسن نصر الله میتواند به خاطر یک میلیارد دلار پولی باشد که حکومتگران کنونی ایران به وی پرداخت کرده اند. علیرضا نوری زاده میگوید که حسن نصر الله هم بر خلاف ادعاهایش نشان داد که انسانی نیست که به اصول و مبانی اخلاقی پایبند باشد.

گفتگو با علیرضا نوری زاده

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates