27.10.2010

اعتراض یک دانشجو به کمبود بنزین: سوار بر خر به دانشگاه می رود

یوتوب:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates