07.11.2010

توزیع قبوض برق آذر ماه با قیمت جدید

بازتاب: وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا صدور قبوض برق از آذر ماه ماهانه خواهد بود گفت: فعلا تا پايان سال جاري قبوض برق هر دو ماه يك بار صادر خواهد شد اما به احتمال زياد صدور ماهانه قبوض برق از سال آينده اجرا مي شود.
يك مقام مسئول در وزارت نيرو از اعمال قيمت جديد برق بر قبوض آذرماه امسال خبر داد.

اين مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفت: هنوز قيمت نهايي برق ابلاغ نشده است اما آنچه كه نهايي شده اين است كه قيمت جديد برق در قبوض آذرماه اعمال خواهد شد و به نوعي قبض هاي جديد صادر خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا صدور قبوض برق از آذر ماه ماهانه خواهد بود گفت: فعلا تا پايان سال جاري قبوض برق هر دو ماه يك بار صادر خواهد شد اما به احتمال زياد صدور ماهانه قبوض برق از سال آينده اجرا مي شود.

اين مقام مسئول در وزارت نيرو گفت: تلاش مي‌شود از سال آينده قبوض برق ماهانه صادر شود چرا كه براي صدور ماهانه قبوض برق نيازمند تلاش بيشتر همكاران و دو برابر شدن امكانات هستيم.
به گفته وي، اگر كنتورهاي هوشمند نصب و فراگير شود مشكل صدور ماهانه قبض برق نيز مرتفع مي شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates