08.11.2010

از نصرالله که یک بشکه گوشت و برنج حرام و هضم نشده است چه توقعی دارید وقتی روشنفکرهای ما با کار فرهنگی عربی پیش از اینها او را تایید کرده بودند؟

بغض 30 ساله: حسن نصرالله چیزی را گفت که ابراهیم یزدی ۳۱ سال پیش در روزنامه کیهان به تاریخ چهارم اردیبهشت بیان کرد:می خواهیم اثرات ۲۵۰۰ ساله استبداد را بزداییم.
حسن نصرالله مقبره کورش را خرابه ای یافته که ما گاهی در گروه ۱۰۰۰/۱۰۰/۲۰/۵نفره دوره اش می کنیم و قبر امام رضا را گنبدی از طلا که همیشه جمعیت فشرده و روبه مرگ آویزانش است و پول به پایش می ریزد.
ما دشمنی مثل حسن نصرالله داریم چون دوستانمان هنرمندان و فرهنگیان و متولیان مملکتمان که همان خودمان هستیم از دشمنی چون او صد برابر زیانبار تر بوده اند.
ما امروز از نصرالله چیزی را شنیدیم که روشنفکرهایمان چهل سال پیش مثل پتک بر سر محمدرضا شاه کوبیدند به دلیل جشنهای ۲۵۰۰ ساله.
این کوه خوردن و خوابیدن و عربده کشیدن و جنگ طلب که عددی نیست برای ما وقتی داوود میرباقری مملکتمان مختارنامه و امام علی می سازد!مگر ما چند داوود میرباقری داریم؟
مگر ما چند مهدی فخیم زاده داریم که امام رضا می سازد به جای داستانهای به حق شاهنامه؟
چرا به آنچه از خودمان بر خودمان است ایراد نگرفته ایم و دشمن ریز و بی ارزشی را اینقدر بزرگ می کنیم؟
ادامه مطلب…

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates