09.12.2010

تائید توقيف سه كشتي‌ ايراني در سنگاپور

عصرفردا: مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با بيان توضيحاتي درباره توقيف سه كشتي ايراني در سنگاپور عنوان كرد كه اين مشكل با بانك فرانسوي است و اين كار هم از كارهاي خلافي است كه غربي‌ها انجام مي‌دهند.

به گزارش ایسنا، امروز خبري منتشر شد مبني بر اينكه سه كشتي ايراني به نام‌هاي سهند، سبلان و توچال در كشور سنگاپور توقيف شده است. مدير عامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با تاييد آن در مورد آن توضيحاتي داد.

محمد داجمر در واكنش به اين گفته كه علت اين توقيف، بدهي عنوان شده است، گفت: علت آن را بي‌ربط گفته‌اند. به دليل بدهي نبود. اين كار را به دليل مسائل تحريم‌ كرده‌اند كه به دنبال حل آن هستيم.

وي با بيان اينكه چند روزي هست اين اتفاق افتاده، در پاسخ به اين سوال كه آيا بيش از دو سه، روز است كه اين اتفاق رخ داده؟ تصريح كرد: بيشتر است.

*محموله‌اي در كشتي‌ها نيست
مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران درباره محموله‌هاي اين كشتي نيز عنوان كرد: كانتينر بوده كه داخل آن هر چيزي مي‌تواند باشد و بارهاي متفرقه است كه اين بارها خالي شده و اكنون محموله‌اي در كشتي‌ها نيست.

وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه ميزان بدهي كشتيراني چقدر است؟ توضيح داد: ما وام داشتيم كه اين‌ها به دليل تحريم‌ آن وام «دين» را به «حال» كردند. به عبارتي كار خلاف انجام دادند. چرا كه قراردادهاي وام براي قبل از تحريم بوده كه اين‌ها خلاف كردند و اين هم از كارهايي خلافي است كه غربي‌ها مي‌كنند.

داجمر در واكنش به اين كه شنيده شده قرار است اين كشتي‌ها به حراج گذاشته شوند نيز اظهار كرد: به دنبال اين هستيم كه نگذاريم حراج شوند.

*كار فرانسوي‌هاست
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين چنين اختياراتي دارند كه كشتي‌ها به حراج گذاشته شوند؟ افزود: آن‌ها يك ادعاهايي كرده‌اند كه چون اين كشتي‌ها در رهن آن‌ها بوده اين گونه شده است. چون وقتي كشتي در رهن كسي باشد، مثل آن است كه كشتي براي خود آن طرف است كه مي تواند به دادگاه برود و از دادگاه حكم بگيرد كه مي‌خواهد دين خود را حال كند و پول مي‌خواهد.

اين مقام مسئول در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا مذاكراتي با كشور سنگاپور شده است؟ متذكر شد: طرف سنگاپور نيست، بلكه طرف بانك فرانسوي است كه اين كار را در سنگاپور كرده‌اند و كار فرانسوي‌هاست كه داريم صحبت مي‌كنيم تا پول آن‌ها را خودمان بدهيم و مشكل را حل و تسويه كنيم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates