13.12.2010

لیبراسیون: اعترافات تازه سکینه،بازی جدید حکومت برای منحرف کردن افکار عمومی از وضعیت هزاران زندانی است

دنباله: ژان پير پيرن،نويسنده و تحليلگر برجسته روزنامه ليبراسيون گزارشی را در مورد اعترافات تلويزيونی اخير سکينه محمدی آشتيانی در شماره ۱۱ دسامبر اين نشريه پرتيراژا فرانسه منتشر کرده است ، گزارشی که ژان پير پيرن در آن با اشاره به نحوه درج تصاوير و به اشتباه انداختن رسانه های جهان در اين مورد که اين مادر ۴۳ ساله به همراه فرزندش از زندان آزاد شده اند ولی پس از آن بود که شبکه پرس تی وی که نويسنده توانای روزنامه ليبراسيون آن را جزئی از ارکان وزارت اطلاعات ميخواند اين سوال را مطرح ميکند که،اين چه بازی است که حکومت اسلامی ايران با اين زن ۴۳ ساله و مادر خانواده به راه انداخته است؟ نويسنده روزنامه نگار ليبراسيون بعيد ندانسته که اقدام پرس تی وی که متعلق به سرويس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است برای بازی دادن مخالفان حکومت تهران و همۀ کسانی بوده باشد که در خارج از کشور از جان سکينه محمدی-آشتيانی دفاع کرده اند. ژان پير پرن به نقل از ناظران و تحليلگران اوضاع ايران نوشته است که اقدام تهران به وسيلۀ پرس تی وی هدف مهم تر ديگری را نيز دنبال کرده و آن منحرف کردن افکار عمومی بين المللی از سرنوشت نامعلوم هزاران روزنامه نگار و فعال سياسی و حقوق بشر است که در زندان های جمهوری اسلامی ايران به سر می برند. ژان پير پيرن برای نمونه …
لینک لیبراسیون

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates