31.12.2010

مشایی: من قرآن را دردستگاه موسیقی می خوانم/ آی آقای مداح که مثل مطرب ها می خوانی و…!

عصرایران: رييس دفتر رييس جمهوري ادامه داد: ‘چه ارزشي دارد كه به خواهش دل يك نفر بسازند و بخوانند و بنوازند و آن انديشه رياضي و محاسبه علمي و منطقي را كه اعتبار موسيقي است – چنين خوار و ذليل كنند؟ موسيقي بايد براي اهداف متعالي باشد آن وقت موسيقي را مي توان پاك و مقدس ناميد.
اسفنديار رحيم مشايي رييس كميسيون فرهنگي دولت گفت: عده اي موسيقي را نمي شناسند و گمان مي كنند كه موسيقي تنها ‘بادا بادا مبارك باد’ است، در حالي كه موسيقي يك علم دشوار با حساب و كتاب و شامل ساز، نغمه، كلام و ريتم است.

به گزارش ایرنا، مشايي شب گذشته در ديدار هنرمندان استان البرز، تاكيد كرد : معتقدم غير از موسيقي لهوي، موسيقي هاي حرام ديگري نيز وجود دارد و موسيقي هايي كه عزت انسان را بشكنند و انسان را پست كنند، حرام هستند.

وي خاطر نشان كرد: از حرف حق و درست كوتاه نمي آييم و اگر حرف اشتباهي هم زده باشيم، آن را اصلاح مي كنيم.

وي با اشاره به فتواي امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري و آيت الله مكارم شيرازي كه موسيقي لهوي را حرام مي دانند و كل موسيقي را حرام ندانسته اند، افزود: صد هزار مرتبه حرف قبلي ام را تكرار مي كنم ‘آنهايي كه كل موسيقي را مطرود مي دانند حتما علم به موسيقي ندارند’؛ موسيقي مبتذل يك قطره در اقيانوس موسيقي است.

مشايي يادآور شد: در جشنواره امام رضا(ع) مي خواستند موسيقي فيلم امام رضا(ع) را اجرا كنند؛ وقتي آقاي اصفهاني خواست سرود اين فيلم را اجرا كند از او خواستند كه آن را بدون موسيقي و به صورت دكلمه اجرا كند كه اين نوع نگرش به موسيقي، فقط يك نگاه شخصي است.

رييس كميسيون فرهنگي دولت با بيان اينكه نگاه شخصي نبايد به جامعه تحميل شود، تاكيد كرد: تحميل نظر شخصي به جامعه ظلم است.

وي با اشاره به اينكه تصور برخي افراد از موسيقي ‘بادا، بادا، مبارك باد’ است، گفت : اين افراد، موسيقي را نمي شناسند؛ موسيقي يك علم دشوار، با حساب و كتاب شامل ساز، نغمه، كلام و ريتم است.

مشايي ادامه داد: بوعلي سينا كه خود از موسيقي دانان بود، وقتي به علم موسيقي رسيد گفت كه ‘اين علم، كو مرد؟’ و اين مطلب اشاره به دشوار بودن علم موسيقي دارد.

مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهور، تصريح كرد: آيت الله العظمي مكارم شيرازي نيز درباره موسيقي حكم به حرام بودن موسيقي لهوي داده اند و كل موسيقي را حرام نمي دانند.

وي با اشاره به اينكه متاسفانه بين انديشمندان ديني و موسيقي فاصله افتاده است، اظهار داشت: دينداري با هنرمندي در تناقض نيست؛ دين ما عين هنر و هنر واقعي عين دين و عرفان است.

مشايي با تاكيد بر اينكه هنر لايه برتر انسان است، افزود: من براي حرف هايم استدلال دارم؛ چرا حرف نزنم؛ آن كسي كه به ديگران مي گويد حرف نزن، در آخر خودش از جامعه طرد مي شود.

رييس كميسيون فرهنگي دولت با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درباره ي موسيقي غربي، يادآور شد: ايشان در جلسه اي با دست اندركاران موسيقي فرمودند: مي دانيد كه من به طور طبيعي از جمله آدم هاي غرب ستيزم. چنان كه هيچ ويژگي غرب، مرا مبهوت و مجذوب نمي كند. در عين حال، ويژگي هاي مثبت غرب را از روي محاسبه، تأييد مي كنم.

وي افزود: يكي از آن ويژگي ها، مقوله موسيقي است. درست است كه در غرب، موسيقي هاي منحط وجود دارد. اما در همان نقطه از جهان، از دير باز موسيقي هاي آموزنده و معنا دار هم وجود داشته است.

مشايي افزود: موسيقي هاي كه براي گوش سپردن به آن، انسان عارف واقف خردمند، مي تواند بليت تهيه كند، در سالن اجراي كنسرت بنشيند و ساعتي، از آن لذت ببرد.

مشايي اضافه كرد: در غرب موسيقي هايي كه گاهي يك ملت را نجات داده و حتي يك مجموعه فكري را به سمت صحيح هدايت كرده، كم نبوده است’.

رييس دفتر رييس جمهوري ادامه داد: ‘چه ارزشي دارد كه به خواهش دل يك نفر بسازند و بخوانند و بنوازند و آن انديشه رياضي و محاسبه علمي و منطقي را كه اعتبار موسيقي است – چنين خوار و ذليل كنند؟ موسيقي بايد براي اهداف متعالي باشد آن وقت موسيقي را مي توان پاك و مقدس ناميد.

وي افزود: مگر سرودهاي انقلاب و مارش جنگ را فراموش كرده ايد؟! هم اكنون سرودهاي اوايل انقلاب، ما را به ياد آن دوران مي اندازد؛ من قاري قرآن هستم، ما قرآن را در دستگاه هاي موسيقي عربي مي خوانيم؛ نهاوند، حجاز و راست، اينها دستگاه هاي موسيقي است.

مشايي تاكيد كرد: فردي كه موسيقي را نداند ممكن است هر حرفي راجع به آن بزند.

وي ادامه داد: مسابقات قرآن در قسمت هاي تجويد، صوت و لحن برگزار مي شود، لحن همان نغمه است؛ شما در هر دستگاهي نمي توانيد حماسه سازي كنيد.

مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اينكه اين عالم پر از نغمه هاي بي كران است، اظهار داشت: نغمه، مخلوق و موجود است و ‘نغمه سرا’ كاشف نغمه محسوب مي شود و خالق آن نيست.

وي خطاب به برخي مداحان گفت: اي مداحي كه از آهنگ مطربان مي خواني و به آنها فحاشي مي كني، آيا اين نشانه مردانگي است؟

مشايي در ادامه تاكيد كرد: فرهنگ فقط و فقط زماني ارزش پيدا مي كند كه محصول آن هنر باشد، چرا كه هنر نشانه ي تعالي فرهنگ و باور است.

رئيس كميسيون فرهنگي دولت با اشاره بر اينكه هنر بايد محصول شيره جان، كه همان عشق است باشد، تصريح كرد: موسيقي صحيح موجب خيزش روح و عامل حركت آن به سمت اوج است.

وي اظهار عقيده كرد كه غير از موسيقي لهوي، موسيقي هاي حرام ديگري نيز وجود دارند. هر چيزي كه عزت انسان را بشكند حرام است؛ موسيقي هايي هم كه عزت انسان را بشكند و انسان را پست كند حرام است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates