13.02.2009

حزب اعتماد ملي: ديگران بايد به نفع کروبي کنار بروند

فرارو: عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي گفت: اين ديگران هستند که بايد به نفع کروبي کنار بروند و مطمئن باشند که کروبي به نفع هيچ کس کنار نمي رود و آمده است که بماند.

“محمد باقر ذاکري” روز جمعه با اشاره به اينکه اگر قرار است کسي کنار برود آن فرد، کروبي نيست، تاکيد کرد: آقاياني که مي گويند کروبي نيايد تا اصلاح طلبان به اجماع برسند از کانديداي خود بخواهند که نيايند و بر کروبي به اجماع برسند.

وي در سوال به اينکه آيا اصلاح طلبان به اجماع مي رسند يا نه، اظهار داشت: الان در ميان اصلاح طلبان اين چيزها مطرح نيست بلکه گروه هاي مخالف کروبي فقط مي خواهند ثابت کنند که روي نامزد آنها بايد اجماع شود.

وي تاکيد کرد: خيلي ها دوست دارند کروبي نيايد و نامزد آنان کانديد اصلاح طلبان شود ولي بايد بدانند کروبي مانند کانديداي آنان داري شخصيت متزلزل نيست که هر روز يک تصميمي بگيرد.

وي اظهار داشت: اداره کشور نيازمند فردي است که ثبات شخصيت داشته باشد و اگر از اول مي گويد من هستم، تا انتها باشد.
منبع: ایرنا

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates