26.02.2009

درگيري مردم و پليس در قزوين

آژانس ايران خبر: روز شنبه چهارم اسفندماه سال جاري ماموران گشت ارشاد كه به طرز زننده‌اي به يك زن جوان تذكر داده بودند با واكنش همسر اين زن كه همراه او بود روبرو شدند. اين مرد نسبت به برخورد زشت و زننده مامور جوان با همسرش كه به حجاب او تذكر داده بود اعتراض كرد. اعتراض اين مرد با ورود ديگر ماموران حاضر در محل به صحنه همراه بود. به گزارش خبرنگار آژانس ايران‌خبر با ورود ماموران و فريادهاي مرد جوان، مردم نيز وارد عمل شدند و از ماموران خواستند كه اين مرد را رها كنند, اما ماموران با باطوم به سمت جمعيت حمله‌ور شدند تا آنها را متفرق كنندودرگيري شروع شد .
دقايقي بعد زوج جوان از دست ماموران خود را رها كردند و پليس هم از ترس مردم حاضر در صحنه پابه فرار گذاشت وصحنه راترك كرد .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates