28.02.2009

خبر هک شدن خبرنامه امیر کبیر

خبرنامه امیرکبیر از صبح روز پنج شنبه بارها از نقاط ناشناس مورد حمله قرار گرفته و ساعاتی از دسترس خوانندگان خارج شد. این حملات از صبح روز پنج شنبه به طور مداوم ادامه داشت و با وجود اینکه سایت چندین بار به حالت اولیه باز گردانده شد ولی باز هم مورد حمله قرار گرفت. با توجه به رسالت این سایت در پوشش اخبار دانشجویان، این حملات پس از آن آغاز شده است که خبرنامه امیرکبیر، خبرها و تصاویر مربوط به ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروهای لباس شخصی در جریان تدفین شهدا در دانشگاه پلی تکنیک را منتشر ساخته است.

خبرنامه امیرکبیر ضمن تشکر از پیگیری خوانندگان محترم که با ارسال ایمیل های بسیار از این اتفاق ابراز نگرانی کرده اند به همه دوستان اطمینان خاطر می دهد که این مشکل به زودی مرتفع می شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates