01.03.2009

حمله به خبرنامه امیرکبیر برای ایجاد اخلال در اطلاع رسانی

خبرنامه امیرکبیر: از صبح روز پنج شنبه گذشته (۸ اسفندماه) بارها مورد حمله قرار گرفته و از دسترس خوانندگان خارج شد. این حملات از صبح روز پنج شنبه به طور مداوم ادامه داشت و با وجود اینکه سایت چندین بار به حالت اولیه باز گردانده شد ولی باز هم مورد حمله قرار گرفت.

روز پنج شنبه گذشته حمله کنندگان با استفاده از ضعف های موجود در نرم‌افزار سایت چندین بار با نفوذ و تغییر در فایل های اصلی، سایت را از کار انداختند. اما پس از آنکه سایت برای چندمین بار به حالت اولیه بازگردانده شد، حمله کنندگان در صبح روز جمعه با نفوذ به سرور اصلی تمامی فایل موجود در سایت و بانک اطلاعاتی آن را پاک کردند

با توجه به عملکرد این سایت در پوشش اخبار دانشجویان، این حملات پس از آن آغاز شد که خبرنامه امیرکبیر، خبرها و تصاویر مربوط به ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروهای لباس شخصی در جریان تدفین شهدا در دانشگاه پلی تکنیک و بازداشت های گسترده دانشجویان را منتشر ساخت.

خشونت طلبانی که در پاسخگویی به مشکلات، خواسته ها و مسائل دانشجویان خود را عاجز می بینند، نه تنها با سرکوب و صدور انواع احکام انضباطی و قضایی، متعصبانه با دانشجویان برخورد می کنند، بلکه توان شنیدن هیچ گونه صدای منتقدی را نیز ندارند و تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا تمامی تریبون ها را حذف کنند.

در اینجا لازم به تاکید است که خبرنامه امیرکبیر تحت هیچ شرایطی از رسالت خود برای بیان خواسته های دانشجویان کوتاه نخواهد آمد و به انعکاس اخبار دانشجویان ادامه خواهد داد.

همچنین در اینجا از کلیه سایت هایی که این اخلال را گزارش کردند، تشکر می کنیم.

(توضیح: از آنجائیکه آخرین نسخه پشتیبان سایت برای روز ۶ اسفند ماه است، متاسفانه برخی از مطالب روزهای هفتم و هشتم اسفندماه از بین رفته است.)

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates