01.03.2009

« بازداشت دو عضو هيئت مديره سنديکای کارگران هفت تپه »

رادیوفردا: فعالان کارگری در ايران می گويند دو عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه روز شنبه توسط ماموران امنيتی بازداشت شده اند.

بازداشت علی نجاتی،‌ رييس هيئت مديره، و رضا رخشان، مسئول روابط عمومی در شرايطی انجام گرفته است که آخرين جلسه دادگاه اين دو و سه تن ديگر از اعضای هيئت مديره اين تشکل مستقل کارگری برگزار شده و تاکنون حکم آنان صادر نشده است.

اين دو فعال کارگری، همراه با فريدون نيکوفرد، محمد حيدری مهر و رمضان عليپور درجريان اعتصاب های بزرگ سال گذشته هزاران کارگر اين شرکت بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند.

اتهام این فعالان کارگری در دادگاه انقلاب دزفول، تبليغ عليه نظام عنوان شده بود.این افراد به همراه با وکيل مدافع خود، اين اتهام را رد کردند.

شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال گذشته شاهد برگزاری اعتصاب های متعدد بيش از سه هزار و پانصد کارگر اين واحد توليدی بوده است.

اين اعتصاب ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه از سوی مديريت شرکت نيشکر هفت تپه صورت گرفته اند. در اين ميان، پس از آخرين اعتصاب بزرگ کارگران،‌ نمايندگان آنان با برخورد های امنيتی و قضايی مواجه شدند.

فعالان کارگری می گویند: در ساليان اخير، بسياری از کارخانه‌ها و واحدهای توليدی در ايران به دليل مشکلات ناشی از کمبود نقدينگی با مشکلات شديد مالی مواجه و يا تعطيل شده‌اند.

اين موضوع به نوبه خود، تاخير چند ماهه در پرداخت دستمزد کارگران در نقاط گوناگون و لذا اعتراض‌ آنان را به دنبال داشته است.

در اين ميان، علی نجاتی و رضا رخشان تنها فعالان کارگر شرکت نيشکر هفت تپه نيستند که بازداشت شده اند.

رحيم بوسحاق، عضو ديگر هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه از يک هفته پيش در بازداشت به سر می برد. ضمن آنکه نجات دهلی، يکی ديگر از اعضای هيئت مديره اين سنديکا،‌ روز هفتم اسفند ماه سال جاری به مدت چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شد.

اين گونه برخوردها در شرکت نيشکر هفت تپه به ويژه پس از آغاز فعاليت سنديکای کارگران در اين واحد توليدی تشديد شده است، زيرا به گفته فعالان کارگری در شرکت نيشکر هفت تپه، وزارت اطلاعات با تلاش های آنها برای تشکیل این سندیکا مخالفت کرده بود.

در ماه های اخير، اتحاديه های بين المللی کارگری و سازمان های حقوق بشری بارها به برخوردهای امنيتی و قضايی با رهبران کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اعتراض کرده و خواستار پايان گرفتن اين برخورد ها شده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates