02.03.2009

تحصن ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در شامگاه روز یک شنبه

خبرنامه امیرکبیر: بنابر گزارش های دریافتی از دانشگاه صنعتی اصفهان، بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه در حمایت از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در دانشگاه تحصن کردند.

پس از تشکیل هیات منصفه دانشگاه صنعتی برای بررسی مسائل اخیر و خبرهایی که از احتمال صدور رای انحلال انجمن اسلامی دانشجویان توسط این هیات به گوش رسید، بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با تحصن در این دانشگاه مسئولین دانشگاه اخطار دادند که در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری داشته باشند. این تحصن شب گذشته انجام شد. دانشجویان حاضر در تجمع با سر دادن شعارهای “نصر من الله و فتح القریب/مرگ بر این دولت مردم فریب” “جمهوری اسلامی این آخرین پیام است، جنبش دانشجویی آماده قیام است” و “آزادی اندیشه/بی انجمن نمیشه” به سیاست های دولت نهم در خصوص حذف تشکل های منتقد اعتراض کردند.

شایان ذکر است در جلسه هیات منصفه که صبح امروز برگزار شد علاوه بر اعضای رسمی، دو نفر از اعضای یک تشکل اصولگرای این دانشگاه نیز حضور داشته که آنان خواستار انحلال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان شدند.طبق اعلام قبلی، هیات منصفه باید رای خود را تا عصر امروز اعلام می کرد ولی با توجه به تحصن برگزار شده، این هیات اعلام رای خود را به روز چهارشنبه موکول کرده است.

صبح امروز نیز دانشجویان دانشگاه صنعتی در تحصنی اعتراض خود را به فشارهای وارد شده به انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اعلام کردند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates