13.03.2009

در مورد بحث سکس با کودکان شیرخوار در تحریر الوسیله آیت الله خمینی – گپی با آقای تشیعی

خُسن آقا: بروید و گوش کنید و لذت ببرید!!!

کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى (۱) او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (۲) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد … – تحریرالوسیله آیت الله خمینی، جلد سوم، ترجمه آیت الله خامنه ای – منبع (۱- وطی یعنی آمیزش جنسی – منبع. ۲- تفخیذ یعنی مالیدن آلت جنسی به ران – منبع)

آیا این جواز انجام عمل جنسی با بچه هاست؟ آقای تشیعی میگه نه. “این حکم بعدا تغییر کرده” ایشون می گه. “اگر کسی به استناد این حکم بلایی سر بچه ای آورده باشه میشه آیت الله خمینی رو بدلیل دادن اجازه شرعی اینکار محاکمه کرد؟” من می پرسم. بشنوید بحث ما (من و آزاده و آقای تشیعی) رو که برخلاف معمول کمی هم آهنگش تند میشه.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates