10.04.2009

دیدار موسوی با رهبری به لغو دیدار با وزرای دولت‌های انقلاب انجامید

خرداد: دیدار میرحسین موسوی با وزرای دولت‌های پس از انقلاب لغو شد.
این برنامه که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، پس از آن بر هم خورد که میرحسین موسوی به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی رفت.

قرار بود که در این دیدار وزرای دولت‌های پس از انقلاب و از جمله وزرای دولت موقت و کابینه مهندس مهدی بازرگان حضور داشته باشند اما ستاد میرحسین موسوی به اطلاع دعوت‌شده‌ها رساند که این دیدار انجام نمی‌شود.

ابراهیم یزدی، علی‌اصغر حاج سید جوادی و مهندس توسلی از جمله وزرای دولت موقت بودند که قصد داشتند در این دیدار به گفت‌وگو با موسوی بپردازند اما میرحسین موسوی در بازگشت از دیدار با دیدار آیت‌الله خامنه‌ای، این برنامه را لغو کرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates