21.04.2009

دکترمحمود دهقان در گفتگو با فرارو:هیچ گاه تا این حد به ملت ایران توهین نشده بود

فرارو: یک عضو هیات علمی دانشگاه و دکترای روابط بین الملل با اشاره به سخنرانی محمود احمدی نژاد در نشست “دوربان دو” و حواشی آن تاکید می کند هیچ گاه تا این حد به ملت ایران توهین نشده بود.

محمود احمدی نژاد که برای سخنرانی در دومین نشست ضد نژادپرستی سازمان ملل موسوم به “دوربان دو” به ژنو سفر کرده بود طی سخنانی در این نشست بار دیگر به انکار هولوکاست پرداخت و با حمله به اسرائیل ر آن را یک دولت نژادپرست خواند.

این سخنان احمدی نژاد سبب شد تا تنشی در این نشست ایجاد شود و دیپلمات های کشورهای غربی در اعتراض به آن محل برگزاری نشست را ترک کنند و برخی حاضران به کرات به نماینده ملت ایران توهین کنند.

در پایان این نشست برخی نزدیکان و همراهان دولت نهم اقدام احمدی نژاد دفاع از منافع ملی و توفیقی تازه در دستگاه دیپلماسی دولت ارزیابی کردند.

درهمین حال دکتر محمود دهقان درباره اینکه آیا سخنرانی احمدی نژاد در نشست “دوربان دو” و حواشی آن را می توان توفیقی برای دستگاه دیپلماسی دولت ارزیابی کرد به «فرارو» می گوید:« در طول سی سال گذشته و نه بلکه در طول دورانی که ایران به عنوان یک کشور در عرصه بین المللی مطرح بوده است در این سطح وسیع و هماهنگ چنین توهینی به ملت ایران نشده بود.»

وی می افزاید:« حال این سوال مطرح است که چرا علی رغم توصیه روزنامه همسوی دولت( کیهان )، رییس جمهوری در این اجلاس سخنرانی می کند و در حالی که هیچ کشوری در سطح رییس جمهور در این نشست حضور پیدا نکرده بود ایشان تصمیم می گیرند در این نشست شرکت کنند.»

این استاد روابط بین الملل ادامه می دهد:« وقتی اطرفیان آقای احمدی نژاد توهین به ملت ایران را یک موفقیت ارزیابی می کنند به عنوان یک کارشناس سیاست خارجی چه چیز می شود گفت، اگر واقعا این موفقیت است از این دست موفقیت ها فراوان می شود در سطح بین المللی به دست آورد. از همه جا ما را اخراج کنند هیچ جایی ما را راه ندهند، اگر اینها موفقیت است ماهم این را قبول داریم.»

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه دیپلماسی یک علم است می گوید:« برای موفقیت در سیاست خارجی یک نرم وجود دارد، در علم دیپلماسی تاکید می شود که سیاست خارجی کشوری موفق است که مرتب در جهت منافع ملی اش دشمن ها را به بی تفاوت، بی تفاوت ها را به دوست و دوستان را به متحد تبدیل کند. این یک شاخص است اگر در عملکرد سه چهار ساله این اتفاق افتاده خوب سیاست خارجی ما موفق است اگر نیافتاده سیاست خارجی ما ناموفق است و بنابر این باید فکری برای آن کرد.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates