29.04.2009

«آنها روزی هزار بار می‌ميرند»

رادیوفردا: بهنام زارع و رضا حجازی به جرم قتلی که در ۱۵ سالگی مرتکب شده بودند، به قصاص محکوم شدند و تا ۱۸ سالگی در ندامت‌گاه نوجوانان ماندند تا در سال ۱۳۸۷ اعدام شوند.

بر اساس «کنوانسيون حقوق کودکان» و «پيمان بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی» که ايران نيز آنها را امضا کرده است، اعدام افراد صغير يا افرادی که زير سن قانونی مرتکب جرم می‌شوند، منع شده است.

اتحاديه اروپا نيز در بيانيه‌ای که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ خطاب به ايران منتشر کرد ضمن درخواست لغو اعدام در ايران مجازات مرگ برای افرادی که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند را «مطلقا توجيه‌ناپذير» و «خلاف قوانين بين‌الملل» خواند.

بهنام زارع و رضا حجازی در سال ۱۳۸۷ تنها به پای چوبه دار نرفتند. شش نفر ديگر هم که در نوجوانی مرتکب قتل شده بودند در همين سال اعدام شدند تا طبق آمار عفو بين‌الملل ايران از نظر اعدام نوجوانان به مقام اول در جهان برسد.

فيلم کوتاه «آنها روزی هزار بار می‌ميرند» داستان اين نوجوانان است. قسمت اول این فیلم را مشاهده کنید. دو قسمت دیگر این فیلم در روزهای آینده در سایت رادیو فردا به نمایش گذاشته می شود.
برای مشاهده فیلم به سایت رادیو فردا مراجعه کنید

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates