29.04.2009

میرحسین سوالات انتقادی دانشجویان را تاب نیاورد

فرارو: در حالی که چند صد نفر در سالن اجتماعات دانشگاه رازی جمع شده بودند تا از نزدیک درباره نظرات و برنامه های میرحسین موسوی با او صحبت کنند، متاسفانه او چند جمله انتقاد منطقی را تاب نیاورد و جلسه را در خلال صحبت های یک دانشجو به نشانه اعتراض ترک کرد .

به گزارش برنا، در ابتدای این جلسه که ظهر امروز برگزار شد،میر حسین موسوی در سخنان کوتاهی به اعلام برخی مواضع خود می پردازدو بعد از او نماینده های انجمن اسلامی به ترتیب صحبت های خود را مطرح می کنند.

بعد از صحبت های این دو نفرکه در جانبداری از میرحسین بیان شد، نوبت به نماینده بسیج دانشجویی رسید که البته حاضران در جلسه با اغتشاش اجازه حرف زدن به او ندادند، پس از او نماینده جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه روی سن رفت تا بیانیه تشکل خود را قرائت کند، اما پس از خواندن چند بند،که آن هم با سروصدا و اعتراض فراوان طرفداران میرحسین در سالن همراه بود، میرحسین موسوی در اقدامی غیر منتظره به نشانه اعتراض به صحبت های این دانشجو سالن را ترک کرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates