29.04.2009

کروبی:این صدای نعره مافیاهای جدید است که از دهان کیهان می شنوم

تریبون: یکی از نزدیکان اعتماد ملی از پاسخ عجیب مهدی کروبی دبیرکل این حزب به حسین شریعتمداری خبرداد.

به گزارش ۵ صبح کروبی بعد از مطالعه یادداشت کیهان در ستون گفت و شنود امروز کیهان که حسین شریعتمداری آن را می نویسد در درخواست چند نفر از دوستان ایشان که خواستار پاسخ به این توهین بودند خواستار عدم اعتنا به این توهین ها شد.اما یکی از افراد اعتماد ملی می گوید که کروبی گفت :

نباید به این افراد پاسخ داد چون اینها عاشق توجه و جنجالند.کروبی ادامه داده است که : خدا را شکر که ما قبل از انقلاب لیسانس الهیات و فلسفه گرفته بودیم و از رانت و دودوزه بازی دکتر و مهندس نشدیم.

کروبی توهین شریعتمداری را متوجه فقها و مجتهدینی دانست که با پیگیری نگاه اجتهادی امام و بحث زمان و مکان خواستار عطوفت در مجازات افراد زیر ۱۸ سال شده بودند و راس این مجتهدین مجتهدی اعلم ومطلق چون حضرت آیت الله شاهرودی است و این آدم می گوید که همه بی سوادند. این صدای نعره مافیاهای جدید است که از دهان کیهان می شنوم. البته آرزو داریم که دکان بازجو و بازجویان روزی تخته شود و البته از دید این افراد سخن از عطوفت با محکومین لاطائلات است.

البته روزی باید مجذوبان دروغین ولایت در شخصیت فرهنگی رهبر انقلاب ذوب شوند چرا که نگاه اجتهادی و حقوقی رهبری نیز متکی بر جایگاه زمان ومکان در فقه است.در پایان کروبی به افراد حاضر می گوید که :

حالا نه اما بعدا به شریعتمداری بگویید که سر کلاس کروبی برای شما هم جا هست .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates