30.04.2009

دادگستری اسلامی تقديم می کند: پنجاه بار سوگند، یک متهم به قتل را تبرئه کرد

سکولاریسم نو: جعفر، مرد 35 ساله که از سال 84 در زندان به سر می برد متهم بود در یکی از روستاهای ورامین مرد ۷۵ساله یی به نام علیرضا را به قتل رسانده است. مطابق اوراق پرونده زمستان سال 84 به ماموران پلیس ورامین خبر دادند مردی به نام علیرضا با ضربه تبرزین به قتل رسیده و مبلغی از پول های وی به سرقت رفته است. با حضور ماموران در محل و انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات آغاز و معلوم شد چند مرد با محاصره علیرضا او را به قتل رسانده اند چرا که تصور می کردند این مرد مبلغ زیادی پول دارد. در ادامه چند نفر از سابقه داران منطقه دستگیر شدند. در این میان مظنونان همگی جعفر را به عنوان عامل قتل معرفی کردند و گفتند او به ما گفته بود علیرضا پول زیادی دارد و چون پیر است می توان پول های او را به راحتی گرفت. با توجه به ادعای این افراد و به خاطر اینکه جعفر چندین فقره سابقه کیفری داشت وی دستگیر شد. این مرد اظهارات مظنونان دیگر را رد کرد و گفت علیرضا را به قتل نرسانده و هر چه در مورد او گفته اند دروغ است. با این حال به دلیل اصرار فرزندان علیرضا رای دادگاه عمومی مبنی بر تایید قرار مجرمیت، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. از آنجایی که متهم همچنان منکر قتل بود و دلایل در پرونده برای محکومیت او کافی نبود رای تبرئه وی صادر شد اما اولیای دم بر قاتل بودن متهم همچنان اصرار کردند تا اینکه دیوان عالی کشور اجرای مراسم قسامه را برای روشن شدن تکلیف پرونده توصیه کرد. قضات شعبه 74 دادگاه کیفری نیز بعد از بررسی این نظر آن را پذیرفتند و در نهایت اولیای دم موظف شدند ۵۰ نفر از مردان خانواده را که از اقوام نسبی مقتول هستند به دادگاه معرفی کنند تا آنها قسم بخورند جعفر قاتل است اما اولیای دم روز گذشته فقط 11 نفر را به دادگاه معرفی کردند و گفتند چون تعداد فامیل نسبی شان به 50 نرسیده است از متهم می خواهند مراسم قسامه را انجام بدهد. از آنجایی که متهم هم عنوان کرد نمی تواند 50 نفر را معرفی کند، قاضی دادگاه از وی خواست اگر بی گناه است 50 بار به خداوند قسم بخورد که قاتل نیست و علیرضا را به قتل نرسانده است.جعفر نیز بار دیگر بر بی گناهی خود تاکید کرد و گفت من اصلاً روز حادثه علیرضا را ندیدم و حاضرم قسم بخورم که قاتل نیستم. وی سپس 50 بار به خداوند قسم خورد که قاتل نیست. با پایان یافتن مراسم هیات قضات وارد شور شدند و متهم را با توجه به اینکه 50 بار سوگند خورده بود از اتهام قتل عمد تبرئه و بیت المال را موظف کردند دیه مقتول (یک مرد مسلمان ) را به اولیای دم بپردازد. (آرشيو)

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates