05.05.2009

هشدار کیهان به کروبی: نمی دانی چه آشی برایت پخته اند!

عصرایران: وی خطاب به تاج زاده و برخی دیگر از اصلاح طلبان نوشت: بنابراین اگر هزار بار دیگر علیه کیهان و مدیر مسئول آن بنویسید، کیهان وارد میدان فریب شما نمی شود و ماجرای همسویی شما با بیگانگان را رها نمی کند.
عصر ایران – گویا قرار نیست جنگ مقاله ای حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان با روزنامه اعتماد ملی ، مهدی کروبی و جمعی از نزدیکان او را نقطه پایانی باشد.

به نظر می رسد این روزها کیهانیان و اعتماد ملی ها هر روز صبح، پیش از آنکه به روزنامه خود نظر اندازند ،تورقی در روزنامه مقابل می کنند و پس از خواندن یادداشت حریف، دور هم جمع می شوند تا پاسخ یادداشت نوشته شده در روزنامه رقیب را بنویسند.

ماجرا از یادداشت و ستون طنز چهارشنبه هفته گذشته روزنامه کیهان شروع شد . در آن یادداشت و سوژه طنز ، حسین شریعتمداری خواسته اخیر شیخ مهدی کروبی مبنی بر توقف اعدام نوجوانان زیر 18 سال را به باد انتقاد گرفت و به کروبی لقب ” بی سواد ” داده و اظهارات وی علیه اعدام نوجوانان در ایران را” لاطائلات” و همسو با رسانه های ضد انقلاب و اسراییل و آمریکا دانست .

در مقابل مهدی کروبی در نامه ای صریح و به شدت انتقادی ، پاسخ مطالب مطروحه مدیر مسئول کیهان را داد و ضمن اینکه او را بازجو و امنیتی خواند اعلام داشت که در مقابل هجو های شریعتمداری به او و یارانش سکوت نخواهد کرد .

فردای نامه کروبی، شریعتمداری در یادداشتی متقابل، پاسخ نامه کروبی را داد و باز ، فردای آن روز دوباره روزنامه اعتماد ملی چندین یادداشت را در پاسخ شریعتمداری نوشت.
اعتماد ملی در یاداشت خود ، شریعتمداری را دعوت به مناظره کرده و در یادداشتی دیگر مصطفی تاج زاده به منطق استدلالات شریعتمداری تاخته و با منطق و ادله خود شریعتمداری ،انتقاداتی را علیه او مطرح ساخت.

در پاسخ به مطلب تاج زاده ، کیهان ،امروز با چاپ یادداشتی بار دیگر پاسخ یادداشت های روز گذشته روزنامه اعتماد ملی را داد.

در این مطلب کیهان ضمن اینکه تلاش کرده است تا پشت پرده هایی را برای کروبی بازگو کند از او با عنوان ” شیخ از همه جا بی خبر اصلاحات ” نام برده و درباره توطئه ای مشترک از سوی تاج زاده و دو تن از نزدیکان کروبی علیه او می نویسد : ” تاج زاده به همراه با دو تن دیگر از اطرافیان کروبی به نفع آقای موسوی جلسه شبانه دارند و شیخ از همه جا بی خبر اصلاحات هنوز نمی داند. ”

در ادامه مطلب، نویسنده کیهان ضمن بر شمردن نکاتی همیشگی مبنی بر اظهارات و نوشته های برخی از اصلاح طلبان در سال های گذشته در روزنامه ها و تریبون ها یشان علیه اسلام و… می نویسد : ” افراطیون مدعی اصلاحات اصرار عجیبی دارند که پای آمریکا و اسرائیل را از این معرکه بیرون بکشند و ماجرای موجود را به درگیری شیخ اصلاحات با کیهان محدود کنند! و حال آن که مطابق اسناد ارائه شده- که بسیاری از آنها را نیز متعاقباً ارائه خواهیم کرد- اصل ماجرا این است که طیفی از مدعیان اصلاحات نقش ستون پنجم آمریکا و اسرائیل را در داخل کشور برعهده دارند و این آش آنقدر شور شده بود که آقای خاتمی نیز گفته بود از اردوگاه اصلاح طلبان صدای دشمن را می شنوم، یا آقای کروبی بر سر یکی از همین مدعیان فریاد کشیده بود که چرا از تریبون مجلس اتهامات واهی اسرائیل علیه ایران را مطرح می کنی؟ و…”

وی افزوده است : “ماجرا این است و شما مدعیان اصلاحات از آقای کروبی به عنوان «سپر» استفاده می کنید و به جای او علیه مدیر مسئول کیهان بیانیه می نویسید. در مصاحبه کروبی با خبرنگاران خارجی به جای او حرف می زنید و عجیب آن که اصرار دارید ایشان را -نستجیربالله- پشت کرده به نظام معرفی کنید! چرا؟! برای این که آمریکا اینطور می خواهد و آقای کروبی از همه جا بی خبر، هنوز متوجه نشده است که چه آشی برایش پخته اید؟! ”

ویدر پایان مطلب خود نوشته است : ” بدیهی است که کیهان سوابق آقای کروبی را فراموش نمی کند و اطمینان دارد که سرانجام پای خود را از این بازی بیرون خواهد کشید، چرا که او هرچند به غفلت در دام شما افتاده است ولی نهایتا فرزند انقلاب است. بنابراین اگر هزار بار دیگر علیه کیهان و مدیر مسئول آن بنویسید، کیهان وارد میدان فریب شما نمی شود و ماجرای همسویی شما با بیگانگان را رها نمی کند و داغ تبدیل خواست آمریکا به معرکه داخلی را بر دل افراطیون مدعی اصلاحات می گذارد.”

مشخص نیست که دوئل لفظی و نوشتاری کیهان و روزنامه اعتماد ملی که اخیرا با ورود برخی از چهره های اصلاح طلب به میدان معرکه صحنه ای فراخ تر یافته است تا به کجا ادامه خواهد یافت ؟

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates