31.05.2009

بازگشت انتخاباتي مهاجراني به کشور: عطاالله مهاجراني وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي به کشور بازگشت.

ايرنا: وي که چند سالي است زندگي خود را در لندن ادامه مي دهد اخيرا و پس از انتشار اخباري مبني بر پيشروي قاطع کانديداي منتخب اصولگرايان، براي کمک تبليغاتي به مهدي کروبي کانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم وارد کشور شده است.
مهاجراني که پيشتر مدعي شده بود ايراني‌ها تقواي اتمي ندارند و نبايد به فناوري هسته اي دست يابند، در حالي پس از سال‌ها وارد کشور شده که از سوي برخي همفکران سابق خود به خاطر عدم حمايت از ميرحسين موسوي مورد انتقاد قرار گرفته است.
مشاور سابق سيدمحمد خاتمي که همچون بسياري از چهره‌هاي شاخص اصلاح طلب با شعار “نه احمدي نژاد” وارد عرصه شده است، اخيرا در نشست انجمن اسلامي دانشجويان با بيان اينکه “دولت احمدي نژاد ضد تجربه ترين دولت تاريخ ايران بوده است” اعلام کرد: اميدوارم هر فرد ديگري غير از احمدي‌نژاد انتخاب شود .
وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي در حالي از مدافعان مهدي کروبي به شمار مي رود و حتي حاضر شده است که به خاطر وي اقامت‌گاه دائمي خود را در انگليس براي چند روزي ترک کند که نامزد منتخب وي در انتخابات رياست جمهوري صراحتا اعلام کرده است، مخالف چند همسري است و از تک‌همسري دفاع مي کند.
مهاجراني که از سوي کروبي به سمت مشاور وي در امور مسائل و مشکلات ايرانيان خارج از کشور منصوب شده است، چندي پيش از حاميان ميرحسين موسوي به خاطر تخريب کروبي انتقاد کرده بود.
گفتني است جميله کديور، همسر عطاالله مهاجراني که در دادگاه شکايت مهسا يوسفي عليه همسر خود به دفاع از وي پرداخته بود نيز از کروبي حمايت مي کند اما با اين وجود محسن کديور برادر وي حاضر به حمايت از کروبي نشده و از موسوي حمايت کرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates