07.06.2009

آيت الله صانعي؛ به کسي راي مي دهم که دروغ نگويد

خُسن آقا: اونجای آدم دروغگو! آخه الدنگ توی اون حکومت مگر کسی هم هست که دروغ نگفته باشد!؟ اصلا مگر خود خمینی پاییه این حکومت را با دروغ نگذاشت!؟
اعتماد: آيت الله صانعي از مراجع عاليقدر تقليد در گفت وگو با خبرگزاري فرانسه خواهان مشارکت حداکثري مردم در انتخابات شد.به گزارش عصر ايران وي که در دفتر خود در مرکز قم با خبرنگار فرانس پرس مصاحبه مي کرد، خاطرنشان کرد؛ «من در انتخابات شرکت مي کنم و از همه واجدين شرايط راي دادن نيز درخواست مي کنم در انتخابات شرکت کنند تا شاهد تغيير وضعيت کنوني باشيم.»آيت الله صانعي در حالي که بر يک عصاي دستي تکيه زده بود، اظهار داشت؛ «اصول انقلابي حضرت امام (خميني) هنوز زنده است و ادامه دارد اما بسياري از ويژگي هاي آن در طول دولت نهم تغيير کرده است.»وي در تفسير سخنان خود خاطرنشان کرد؛ «در طول اين دولت چندين مدير مجرب کنار گذاشته شده اند، تورم و بيکاري مردم را فقيرتر کرده است… يک زماني ما نفت را با قيمت بشکه يي 130 دلار فروختيم اما اکنون دست هاي ما خالي است.»اين مرجع عاليقدر شيعه تصريح کرد؛ «بسيار خوب، امام خواهان اين مسائل نبود. او مي خواست وضع معيشت مردم بهبود پيدا کند. من وضعيت جاري را تاييد نمي کنم.»آيت الله صانعي همچنين خاطرنشان کرد؛ «زماني که شنيدم رئيس جمهور احمدي نژاد از توافقنامه سعدآباد انتقاد کرده، معتقد بودم او اشتباه مي کند چون امضاي اين توافقنامه بدون موافقت رهبري امکان پذير نبود.»به نوشته فرانس پرس، آيت الله صانعي اضافه کرد؛ «سياست هسته يي هيچ ارتباطي به رئيس جمهور ندارد و مسووليت آن با رهبري است.»براساس اين گزارش، اين روحاني عاليقدر همچنين منتقد موضع احمدي نژاد درخصوص هولوکاست است و مي گويد؛ «من مخالف موضع احمدي نژاد در اين خصوص هستم. وظيفه ما صحبت کردن درباره تاريخ نيست، ما معلم تاريخ نيستيم. ما مي توانيم موضوعات را به نحوي متفاوت و بهتر عنوان کنيم.»ايشان افزود؛ «من از کانديدايي حمايت مي کنم که دروغ نگويد، به وعده هايش عمل کند؛ کسي که به دنبال کاهش فقر، بيکاري و اعتياد باشد. من به کانديدايي راي مي دهم که در خط امام باشد؛ کانديدايي که از نظر ذهني انعطاف ناپذير و خشک نباشد.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates