03.31.2007

مردود خواندن هرگونه تبادل بازداشتيها بين ايران و آمريکا

رادیوفردا: شون مک کورمک - سخنگوی وزارتخارجه ی آمريکا، هرگونه تبادل بازداشتيها با جمهوری اسلامی ايران را رد کرد.
آقای مک کورمک، روزگذشته در پاسخ به پرسشی در اين باره که آيا آمريکا حاضر است دربرابر آزادی ۱۵ ملوان انگليسی، ۵ ايرانی را که در عراق بازداشت کرده، آزاد کند، هرگونه مبادله يی دراين خصوص را مردود خواند.
روزگذشته، همزمان با اعلام درخواست اتحاديه ی اروپا مبنی بر آزادی بی قيد و شرط ملوانان انگليسی از ايران، آمريکا نيز بارديگر جمهوری اسلامی را به اين اقدام، فراخواند.
آمريکا در ۱۱ ژانويه ی امسال، حدود دوماه و نيم پيش، ۵ ايرانی را در دفتر نمايندگی جمهوری اسلامی در شهر اربيل عراق، بازداشت کرد. آمريکا اين افراد را مأموران امنيتی و وابسته به سپاه پاسداران می داند و جمهوری اسلامی با اعلام اينکه اين افراد ، ديپلمات اند، آزادی فوری آنان را خواستار شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates