12.08.2009

رئیس دانشگاه شریف: بازداشت نبود، سوء تفاهم بود، شب بردند و صبح آزاد کردند

رخداد: رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تکذیب خبر بازداشت مسئولان این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعت شریف نه مسئول و نه دانشجوی بازداشتی دارد. تنها دو تن از اساتید دانشگاه را بر اساس سوء تفاهماتی یک شب بردند و صبح آزاد کردند.

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات احمد توکلی مبنی بر بازداشت برخی مسئولان دانشگاه صنعتی شریف افزود: “بازداشت مسئولین دانشگاه صنعتی شریف را تکذیب می کنم. تنها دو تن از اساتید دانشگاه را بر اساس سوء تفاهمی که وجود داشته شب بردند و صبح رهایشان کردند.”

وی اظهار داشت: “اینطور که عنوان شده به نظر می رسد معاونین دانشگاه بازداشت شده و در زندان هستند که درست نیست.”

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه دانشگاه هیچ زندانی و بازداشتی ندارد، گفت: “تا آنجا که ما می دانیم و به ما اطلاع داده اند دانشگاه هیچ دانشجوی بازداشتی ندارد.”

وی افزود: “قبلا یک دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه زندانی شده بود که وی را نیز آزاد کردند.”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates