18.08.2009

احتمال اعلام حکم دادگاه کلوتیلد ریس در هشت روز آینده

رادیوفرانسه: احتمال میرود تا هشت روز آینده، مقامات قضایی ایران حکم دادگاه در مورد پروندۀ کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی را که در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و محاکمه شد، اعلام کنند.

برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، روز در گفتگو با شبکه RTL گفت طبق معمول حکم دادگاه در هشت روز آینده اعلام خواهد شد اما در همین حال وی با اشاره به “تراکم موارد قضایی” در ایران بدلیل تظاهرات و اعتراضات موجود، گفت نمیتواند مهلت اعلام حکم دادگاه را تعیین کند.

کلوتیلد ریس، روز یکشنبه گذشته، با سپردن وثیقه و به شرط آن که تا اعلام حکم دادگاه، در سفارت فرانسه در تهران باقی بماند، از زندان آزاد شد.

وزیر خارجه فرانسه همچنین روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی LCI گفت دولت این کشور برای آزادی کلوتیلد ریس حدود دو صد هزار اورو وثیقه پرداخت کرده است اما وی در همین حال تاکید کرد که پرداخت وثیقه به هیچ وجه این به این معنی نیست که کلوتیلد ریس مجرم است. وی گفت انتظار دارد مبلغ یاد شده دوباره به فرانسه پرداخت شود.

سعید مرتضوی دادستان تهران روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت کلوتیلد ریس در بدل پرداخت 300 میلیون تومان وثیقه آزاد شده است.

وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر این امر که کلوتیلد ریس نه در تظاهرات شرکت کرده و نه کسی را ترغیب به شرکت در آن کرده است باردیگر از مقامات ایرانی خواست تا به پیگرد های قضایی خود علیه کلوتیلد ریس پایان بدهند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates