31.08.2009

وزیر پیشنهادی اطلاعات آنچه درباره امنیت دینی گفته نگران کننده است

خبرآنلاین: انصاری که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات سخن می گفت اظهار داشت: چون تحفظ دارم برخی مسائل را از تریبون مجلس بگویم می خواهم که آقای مصلحی درباره امنیت دینی خودشان بگویندف چون نکته نگران کننده ای است.

به گزارش خبرآنلاین وی با اشاره به اینکه در حوادث پس از انتخابات در مقایسه با سایر دستگاهای امنیتی و قضاییی وزارت اطلاعات عملکرد بهتری داشت افزود: ولی در یک ماه گذشته تغییرات گسترده ای ایجاد شده و تعدادی از مدیران با تجربه کنار رفته اند و با توجه به تحلیل آقای احمدی نژاد و آنچه از ناکارآمدی متصور بوده سئوال داریم که آقای مصلحی معتقدند که وزارت در اختیار نظام است؟

وی با بیان اینکه آقای مصلحی در بیان دیگاهای خود گفته است که «وزارت اطلاعات باید تحول یابد» گفت: ایشان در جلسات کمیسیون ها گفته اند که شبکه مجازی دشمن در تمام جامعه و تا عمق روستاها نفوذ کرده

نمی دانیم تصویر و تصورشان از این شبکه مجازی چیست. ایشان گفته اند که ما نیز باید چنین شبکه ای را قوی تر از دشمن ایجاد کنیم. و در این راستا برجسته کردن سربازان گمنام را در تمام حوزه ها مورد تاکید قرار داده اند.

وی افزود: استفاده از شبکه ای از اساتید و دانشجویان و ائمه جماعات یکی دیگر از برنامه های ایشان است که این یعنی امنیتی کردن جامعه و سوء ظن در جامعه.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates