26.10.2009

تظاهرات کارگران شرکت لوله سازی اهواز

یوتوب:


مردم اهواز به كمك كارگران لوله سازي اهواز آمدندوشعارهاي ضد حكومتي سردادند روز يك شنبه سوم آبان در حالي که کارکنان شرکت لوله سازي در اعتراض به نپرداختن 10 ماه حقوق خود اقدام به سر دادن شعار “هيهات…
مردم اهواز به كمك كارگران لوله سازي اهواز آمدندوشعارهاي ضد حكومتي سردادند

روز يك شنبه سوم آبان در حالي که کارکنان شرکت لوله سازي در اعتراض به نپرداختن 10 ماه حقوق خود اقدام به سر دادن شعار “هيهات منه ذله “كرده بودند، مردم نيز در نقطه مركزي اهواز- چهارراه به آنها پيوستند و شعارها تبديل به شعارهايي از قبيل:
“زندگي در ايران حق مسلم ماست”
“دولت کودتا استعفااستعفا”
“يا مرگ يا عدالت”
“نصر من اله وفتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب”
“الله اکبر
گرديد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates