پست های برچسب: آیت الله امجد

05.21.2012

فتوای امام!

خودنویس: در این زمینه بخوانید تحریف زمان و مکان و محتوای سخنان آیت الله امجد درباره اهانت و حکم ارتداد

Free Blog Themes and Blog Templates