پست های برچسب: آیت الله بهجت

01.17.2009

تلخ نویسی های لقمانعلی: برمبنای این گزارش درایران شایع شده است که امام زمان به زودی تشریف می آورند. کار به حدی بالا گرفته که آقای خامنه ای به دیدار آقای بهجت رفت و از ایشان درباره این نکته پرسش کرد و ایشان هم گفتند که «ظهور آنقدر نزدیک است که شما و تمام افراد […]

Free Blog Themes and Blog Templates