پست های برچسب: اشتباهات

06.21.2012

رهبر جنبش دانشجویی ضد میلوشویچ: «سبز»های ایران اشتاباهات زیادی کردند

خودنویس: پوپوویچ، از رهبران جنبش دانشجویی صربستان که علیه دیکتاتور این کشور فعالیت کرده بود در پاسخ به سوال خودنویس در باره تحلیلش از جنبش سبز گفت که رهبران و اعضای جنبش با وجود انجام بعضی از کارهای خوب، اشتباهات زیادی کردند. او گفت: «گفت: «در ایران همه چیز را اشتباه انجام دادند؛ نمی‌دانستند تا […]

Free Blog Themes and Blog Templates