پست های برچسب: اعتبارات استانی

04.16.2009

دولت دیگر نمی تواند اعتبارات استانی را به نام خود تمام کند

جمهوریت: مجلس در اقدامی جالب دولت را از اینکه اعتبارات استانی را به نام خود تمام کند، منع ساخته است. با ابلاغ قانون بودجه ٨٨ به دستگاههای اجرایی و استانداری ها بزرگترین مانع بر سر راه تامین اعتبار مصوبات استانی دولت احمدی نژاد به وجود آمده است و از همین رو تعدادی از استانداری ها […]

Free Blog Themes and Blog Templates