پست های برچسب: اقتصاد اسلامی

08.16.2012

به هم ریختگی در بازار سرمایه کشور؛ وقتی بسیجی بودن سود بیشتری دارد

بازتاب: منابع سپرده گذاری شده در این بانک ها در مجموع چیزی در حدود 18 هزار میلیارد تومان برآورد می شود..برخی از این بانک ها در جذب سپرده ها چندان به ضوابط بانک مرکزی توجهی ندارند، مثلا در حالی که سود سپرده های یک ساله در سیستم بانکی 18 درصد است، بانک قوامین 25 درصد، […]

Free Blog Themes and Blog Templates