پست های برچسب: اقرار

08.31.2011

عضو كمیسیون امنیت ملی: آزادی و انتخابات واقعی در سوریه وجود ندارد

انتخاب: عضو كمیسیون امنیت ملی گفت: دستگاه دیپلماسی در ارتباط با تحولات سوریه می‌توانست موضع‌گیری قوی‌تری داشته باشد. عضو كمیسیون امنیت ملی گفت: دستگاه دیپلماسی در ارتباط با تحولات سوریه می‌توانست موضع‌گیری قوی‌تری داشته باشد. سید‌احمد آوایی در گفت‌وگو با خبر‌آنلاین در ارزیابی از عملكرد وزارت خارجه درباره تحولات سوریه و لیبی، با بیان اینكه […]

06.14.2010

مصطفی تاج زاده: پدر، مادر، ما باز هم متهميم

08.6.2009

Watch Me Confess!

Watch Me Confess!

Free Blog Themes and Blog Templates